Blog / Sociaal

Ondernemersloket als 24/7 hulpmiddel

Hoe is het platform ontstaan, welke tussentijdse ontwikkelingen zijn er geweest en wat is het ideale toekomstbeeld? We spraken Han Dieperink, de initiatiefnemer van xxllnc Ondernermersloket (Voorheen SOLO).

Ondernemersloket als 24/7 hulpmiddel

Sociale ondernemersregelingen behoren tot de meest complexe vormen van dienstverlening die de overheid via gemeenten aanbiedt. Bovendien is de hoeveelheid aanvragen groot. Toch hebben gemeenten niet de investeringskracht om voor de regeling een apart systeem te bouwen. Gelukkig kunnen ze aansluiten op het Ondernemersloket van xxllnc, een platform dat het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (IMK) ontwikkelde en xxllnc eerder dit jaar overnam. We spraken Han Dieperink, oud-directeur van het IMK en de initiatiefnemer. Hoe is het platform ontstaan, welke tussentijdse ontwikkelingen zijn er geweest en wat is het ideale toekomstbeeld?

Vertel eens, hoe is Ondernemersloket ontstaan?

“Toen ik bij het IMK startte in 2010, kwam ik overal dikke mappen tegen met dossiers van bedrijven die aanspraak wilden maken op het Bbz (bijstand voor zelfstandigen) . Het was een traag en ingewikkeld proces, waarbij ondernemers persoonlijk bij de gemeente langs moesten. Het duurde dan nog vaak twee weken voordat ze wisten of ze recht hadden op het Bbz. Zelf had ik wel een idee hoe dit sneller kon: door middel van een digitaal loket.

Maar ik ben zelf geen softwareontwikkelaar. Dus ging ik in zee met Zaaksysteem.nl, nu bekend als xxllnc Zaken. Ik had al eerder met hen te maken gehad en wist dat zij een systeem hadden ontwikkeld voor zakelijke dienstverlening dat hier perfect voor was. Toen we dit presenteerden bij gemeenten, waren ze gelijk enthousiast. Om gemeenten ook verder te ondersteunen, met name in de dossiervorming, zijn we op basis van hetzelfde systeem gaan ontwikkelen.”

Wat was het resultaat en hoe hebben jullie dit verder uitgerold?

“Tot nu toe zijn er 44 gemeenten mee aan het werk gegaan, maar we merkten dat we om verschillende redenen lang niet alle gemeenten mee konden krijgen. Ze waren er nog niet aan toe of hadden de kennis niet om met een nieuw systeem om te gaan. Dit vonden we als IMK jammer, want xxllnc Ondernemersloket is echt uniek in Nederland en het zou zonde zijn als het niet landelijk werd ingevoerd.

Afijn, wij zijn zelf geen ontwikkelaars van software. Daarom hebben we als IMK onze kennis en ervaring gebundeld met xxllnc, zodat we er samen een nog groter succes van kunnen maken. xxllnc pakt de hele bedrijfsmatige kant op en wij ondersteunen met onze domeinkennis.”

Tijdens de coronapandemie dreigden veel ondernemingen om te vallen. De overheid kwam toen met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) om kleine ondernemers door de crisis te helpen. Hoe hielp het Ondernemersloket met de TOZO-regeling tijdens de coronatijd?

“Je kon via het Ondernemersloket zowel de TOZO aanvragen als meer informatie over TOZO krijgen. We hadden ook als eerste in Nederland een TOZO quick scan gemaakt om te kijken of je in aanmerking kwam voor de regeling, op basis van dezelfde codering als de Bbz-scan. Er werd ook een landelijke TOZO-voorziening ontwikkeld, dus gemeentes konden kiezen: het TOZO-proces doorlopen via xxllnc Ondernemersloket of ondernemers doorverwijzen naar de landelijke applicatie.

De TOZO heeft er wel voor gezorgd dat de noodzaak voor digitalisering van dit soort processen ineens geen issue meer was. Daarvoor stond men veel minder open voor digitalisering. Verder heeft de TOZO de onbekendheid van gemeenten als partij waar je terecht kunt als ondernemer weggehaald. Uit onderzoek blijkt dat eerder maar één op de tien ondernemers wist dat je bij de gemeente voor hulp kan aankloppen.”

Welke doorontwikkelingen zou je nog graag willen zien in xxllnc Ondernemersloket?

“Die zie ik zeker in de richting van andere sociale hulpverlening richting ondernemers, om te beginnen de schuldhulpverlening. Maar ook regelingen koppelen die niet met het sociale aspect te maken hebben, maar gewoon met het ondernemerschap, bijvoorbeeld vergunningaanvragen. Verder mag de module voor de beschikkingen meer naar voren komen. Beschikkingen zijn namelijk erg complex. Deze module zit er standaard, maar nog lang niet alle gemeenten gebruiken die.”

Je bent nu met pensioen. Welk advies heb je voor je opvolgers bij IMK en voor ons als xxllnc als het gaat om het ideale toekomstbeeld voor xxllnc Ondernemersloket?

“Op lange termijn zou ik graag zien dat het Ondernemersloket meer als zelfservice voor de ondernemer verder ontwikkeld wordt. Nu levert de ondernemer informatie aan en wordt eerst zelf aan het werk gezet en daarna gaat de ambtenaar ermee aan de slag. Dat werkt goed, maar nog beter zou zijn als de ondernemer via het Ondernemersloket meer dingen zelf kan uitzoeken en minder afhankelijk is van een adviseur of accountant. Neem het zogeheten levensvatbaarheidsonderzoek. Het zou prachtig zijn als de ondernemer in de toekomst daarvoor zelf relevante input kan leveren over zijn specifieke situatie. Het resultaat: een beter advies, een snellere doorlooptijd en een grotere overlevingskans voor de ondernemer.

Ondernemers in Nederland gaan me erg aan het hart. Ze leveren een grote maatschappelijke waarde en ik vind dat je als maatschappij moet helpen om te voorkomen dat ze onnodig omvallen. Een omgeving waarin elke ondernemer 24/7 met het oplossen van de eigen problemen bezig kan zijn, zie ik als ideaal.”

Over xxllnc Ondernemersloket

Op jaarbasis worden ondernemersregelingen zoals het Bbz (bijstand voor zelfstandigen) en de IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen) gemiddeld 10.000 keer in Nederland aangevraagd. Vroeger nam het proces van aanvraag tot beschikking minstens drie weken in beslag. Via xxllnc Ondernemersloket gaat het hele traject veel sneller. Onlangs heeft xxllnc dit platform toegevoegd het portfolio van apps en ondersteuning binnen het sociaal domein.

Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de overdracht van het Ondernemersloket naar xxllnc, waarbij het IMK betrokken blijft als kennispartner. De focus voor de toekomst ligt met name op de integratie met andere producten, bijvoorbeeld met apps zoals vroegsignalering en schuldhulpverlening.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..