Sociaal

Digitale bijdrage aan een betere maatschappij

Het sociaal domein is groot en complex. Toch is er maar één ding echt belangrijk: mensen de zorg en ondersteuning geven die ze nodig hebben. Met de xxllnc apps bieden we een oplossing om sociaal beleid en dagelijkse werkprocessen makkelijk en efficiënt uit te voeren. En omdat vooral samenhang tussen beleid en taken zorgt voor kwaliteit, denken we daarin graag met je mee.

Applicaties
6
Zorgverleners
250+
Huishoudens
6.64M
Applicaties

Applicaties die bijdragen aan een betere samenleving

Sociale onderwerpen waar wij ons op richten

Jeugd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van jongeren en hun gezin daarbij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening en preventieaanbod, voor goede huisvesting van scholen, het organiseren van toegang tot jeugdhulp en het sluiten van contracten met aanbieders die jeugdhulp of jeugdbescherming leveren.

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De decentralisaties in het sociaal domein zijn goed verlopen. Het gaat er nu om de transformatie van het sociaal domein te laten slagen en de maatschappelijke integratie en participatie van inwoners te bevorderen. De samenleving is immers van ons allen, en niemand mag buiten de boot vallen.

Onderwijs

Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere specifieke wettelijke taken.

Schulden en armoede

Schulden en armoede zijn problemen voor een groeiende groep mensen in Nederland. Door de coronacrisis neemt die groep toe. Gemeenten staan voor de uitdagende taak om inwoners met problematische schulden te helpen. Daarbij zetten ze niet alleen in op het aanpakken van de schulden, maar ook op het voorkomen van armoede en schulden.

client logos
client logos
client logos
client logos
Ondersteuning

Gebruik kennis en ervaring uit het sociaal domein

Maak een sociaal succesplan
Maak een sociaal succesplan

Wees voorbereid op de toekomst en neem contact op met één van onze Succesmanagers om samen een Succesplan op te stellen voor jouw organisatie. Wat zijn jouw uitdagingen het komende jaar, en hoe kunnen wij hierin helpen?

Zet een ervaren consultant in
Zet een ervaren consultant in

De meeste collega's zijn meer dan 15 jaar actief binnen het Sociaal domein. In deze periode hebben zij persoonlijk, maar ook voor de xxllnc veel ervaring en kennis geborgd. Heb je een sociaal vraagstuk op het snijvlak van ICT? Laat een ervaren consultant je ondersteunen in het behalen van succes.

Samen ontwikkelen met de NVSI
Samen ontwikkelen met de NVSI

De mens staat centraal bij onze applicaties. Om aan te sluiten op de praktijk, worden onze applicaties samen ontwikkeld met de NVSI (Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie) als belangrijke partner. Word lid van de NVSI en help ons de samenleving verbeteren.

Team

Ons team staat voor je klaar

Hoe kunnen wij jou helpen?

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *