Blog / Belastingen

Minder WOZ-bezwaren door slimme tools

Volgens team Belastingen kan het gehele WOZ-proces een stuk eenvoudiger door inzet van slimme applicaties en Artificial Intelligence (AI).

Minder WOZ-bezwaren door slimme tools

Mede door de opkomst van ‘no cure, no pay’-bureaus is het aantal WOZ-bezwaren geëxplodeerd. Sinds 2019 is het aantal door commerciële bureaus ingediende bezwaren namelijk bijna verdubbeld. Wat de uitkomst ook is, het afhandelen daarvan kost veel tijd en geld. Volgens ons team Belastingen kan het gehele WOZ-proces een stuk eenvoudiger. Slimme applicaties en Artificial Intelligence (AI) spelen daarin een onmisbare rol.

Opkomst ‘no cure, no pay’-bureaus

Het is weer de tijd van het jaar dat alle eigenaren van huizen en ander vastgoed bericht ontvangen van de gemeente over de WOZ-waarde van hun bezit. Lang niet iedereen is het eens met die waardebepaling en dus tekenen veel mensen bezwaar aan. De gedachte lijkt vaak te zijn ‘niet geschoten is altijd mis’.

Zo blijkt uit onderzoek dat ruim een kwart (27%) van de bezwaarmakers eigenlijk niet zeker weet of de waardebepaling klopt, maar het gewoon probeert. Voor 5 procent van de bezwaarmakers geldt dat ze (vrij) zeker weten dat het vastgestelde bedrag eigenlijk wel klopt, maar dat ze toch een poging doen. Uiteraard brengt het afhandelen van al deze bezwaarschriften voor gemeenten veel extra werk met zich mee, helemaal sinds de opkomst van ‘no cure, no pay’-bureaus.

Zoals de naam al doet vermoeden, betalen gemeenten deze bureaus alleen als hun ingediende bezwaar gegrond wordt verklaard. Wijst de gemeente het bezwaar af, dan kost de procedure de woningbezitter niets. Gemeenten daarentegen zijn veel tijd en geld kwijt aan het afhandelen van al die WOZ-bezwaren, ongeacht wat de uitkomst is. Het gaat om een totale kostenpost van geschat 15 miljoen euro, een rekening die uiteindelijk toch bij de belastingbetaler wordt neergelegd.

‘Ruis op de lijn’

Voor veel woningeigenaren is het nu een lastige tijd. Door de hoge energieprijzen en de enorme inflatie is het moeilijker om rond te komen. Hierdoor loont ‘op de kleintjes letten’, dus ook als het gaat om de WOZ-beschikking. Tegelijkertijd is de woningmarkt, na een forse marktstijging, flink afgekoeld ten opzichte van 2022. Deze combinatie van factoren gaat dit jaar voor ruis op de lijn zorgen, voorspelt Michaël Wiese, team lead xxllnc Belastingen en xxllnc Detachering. Dat betekent waarschijnlijk een extra grote stijging van bezwaarprocedures.

Wat ons betreft kan het gehele WOZ-proces voor burger en gemeente een stuk eenvoudiger. De afgelopen maanden heeft ons team Belastingen dan ook flink geïnvesteerd in de (door)ontwikkeling van applicaties die de communicatie rondom de WOZ duidelijker maken, namelijk: xxllnc Waarderen, Woz-communicatie.nl en de WOZ Calculator. Samen vereenvoudigen deze slimme oplossingen niet alleen het werkproces, maar geven ze burgers ook meer duidelijkheid – en daardoor is er minder reden om bezwaar te maken.

xxllnc Waarderen en Artificial Intelligence

Een van onze oplossingen is xxllnc Waarderen; de basis van het gehele proces en voorheen bekend als 4Woz 2.0. Hiermee kunnen gemeenten snel, eenvoudig, transparant en in eigen beheer alle werkzaamheden rondom de WOZ-waardebepaling uitvoeren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan waardematrices bij bezwaarprocedures en taxatierapporten voor beroepsprocedures, die beide automatisch kunnen worden gegenereerd.

Om die waardebepaling zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen, kunnen gemeenten kiezen voor de optionele module ‘Waarderen AI (Artificial Intelligence)’. Een zo transparant mogelijke waardebepaling is gunstig voor zowel gemeenten als burgers. Is de taxatie netjes onderbouwd en na te rekenen, dan zijn burgers namelijk minder snel geneigd om bezwaar aan te tekenen.

Naast de traditionele methode waarbij transparant en rekenkundig de WOZ-waarde vanuit de referenties te herleiden is, kan de eerder genoemde module via Artificial Intelligence & Machine Learning een controlewaarde genereren. Deze controlewaarde wordt met behulp van statistische methoden en technieken bepaald op basis van een grote hoeveelheid data. Door deze toevoeging in xxllnc Waarderen, kunnen gemeenten waardebepalingen via de traditionele werkwijze toetsen op basis van moderne technologieën. Nog meer zekerheid dus.

Woz-communicatie.nl

Wil je daarnaast de informatie die door xxllnc Waarderen wordt gegenereerd, delen met de burger? Dan gebruik je Woz-communicatie.nl. Doordat de app naadloos is geïntegreerd met xxllnc Waarderen, kan een medewerker alle wijzigingen gemakkelijk en geautomatiseerd doorvoeren.

Via Woz-communicatie.nl kan bijvoorbeeld bezwaarinformatie bij de burger worden opgehaald. Ook kunnen PMA-formulieren worden verzonden. Verder kan een voormelding worden verstuurd; die bevat informatie over alle kenmerken van de woning waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. Door de burger vooraf inzicht te geven is de kans op bezwaarprocedures kleiner. Als dat nodig is, kunnen huizenbezitters vroegtijdig aangeven of er iets moet worden aangepast, zoals een schuur die inmiddels is afgebroken.

Zet iemand toch zijn of haar bezwaar tegen de WOZ-beschikking door, dan kan de gemeente om toelichting vragen door de burger een vragenlijst te laten invullen. Dit gebeurt nu nog via een brief met een QR-code, maar zal binnenkort ook gekoppeld worden aan inloggen via DigiD.

WOZ Calculator

Ook de WOZ Calculator remt het aantal bezwaren af. Dit is een door ons ontwikkelde tool die op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Via een invulveld krijgen burgers antwoord op de vraag hoeveel een eventueel bezwaar oplevert en of het daarmee financieel de moeite waard is.

Bezwaarprocedures verleden tijd?

Kortom, de applicaties van xxllnc Belastingen maken het gehele WOZ-proces een stuk eenvoudiger en ontzorgen zowel burgers als gemeenten. Voor team lead Michaël draait dit ontzorgen allemaal om laagdrempeligheid en klantvriendelijkheid.

Toch is er nog ruimte voor verdere verbeteringen. Zo richten we ons op de verdere automatisering van het afhandelen van bezwaren, om gemeenten te helpen deze sneller, beter en efficiënter te verwerken. Ook het doorontwikkelen van taxatierapporten staat op de planning, zodat het format voortaan voldoet aan de eisen van het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Als alle nieuwe verbeteringen zijn doorgevoerd, zijn bezwaarprocedures dan helemaal verleden tijd? Dat niet, maar apps als deze zorgen wel voor meer begrip bij burgers. En dat is gemeenten heel wat waard.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..