Blog / Omgeving

Wat is een regelanalist en waarom is deze functie onmisbaar?

De regelanalist heeft een cruciale rol voor het slagen van de Omgevingswet. Maar wat doet deze persoon? En waar vind je zo’n zeldzame en waardevolle professional?

Wat is een regelanalist en waarom is deze functie onmisbaar?

Na 5 keer uitstel is het op 1 januari 2024 toch echt zover: dan gaat de Omgevingswet in. Gemeenten zijn druk bezig zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. De regelanalist speelt hierin een glansrol. Wat moeten we verstaan onder deze nieuwe functie? Aan welke eisen moet een goede regelanalist voldoen? En waar vind je deze alleskunner?

Als we één onderwerp moeten noemen waarmee gemeenten momenteel worstelen, dan zijn het wel de toepasbare regels. Wanneer op 1 januari 2024 de Omgevingswet ingaat, verplaatsen allerlei regels zich van het Rijk naar de gemeenten. Het gaat onder andere om regels en vergunningschecks rondom milieubelastende activiteiten, geluid, lozingen en bouwen. De gemeente moet deze regels in toepasbare vorm opstellen, verifiëren en registreren in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het systeem dat handen en voeten geeft aan de Omgevingswet.

Aan de slag met de Omgevingswet

Bovendien moet in 2029 elke gemeente over een omgevingsplan beschikken. Nu hebben gemeenten nog diverse bestemmingsplannen, maar straks moeten ze de regels uit de bruidsschat in één omgevingsplan verwerken. Daar komt veel lokaal maatwerk bij kijken.

De techniek – het bouwen van beslisbomen – is nog niet eens de grootste uitdaging. Ingewikkelder zijn de volgende eisen:

  • toepasbare regels moeten begrijpelijk zijn voor alle burgers (B1-niveau);
  • het beheer van de toepasbare regels moet laagdrempelig zijn.

Wij merken dat er binnen gemeenten vaak onvoldoende capaciteit én kennis aanwezig is om dit gespecialiseerde werk tot een succes te maken. Wat nu?

Maak kennis met de regelanalist

Een aantal overheidsorganisaties vult dit hiaat in kennis en menskracht in met de nieuwe functie van regelanalist, ook wel regelbeheerder genoemd. Die is verantwoordelijk voor het maken, publiceren en beheren van de toepasbare regels.

Er bestaat nog geen overeenstemming over de precieze invulling van de rol van regelanalist, maar geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) enkele handvatten:

“De regelanalist is procesbegeleider van toepasbare regels en werkt samen met de beleidsadviseurs, planjuristen, vergunningverleners en toezicht en handhaving en beheer van de ruimte. De regelanalist is de spin in het web, waarbij de beleidsadviseurs en planjuristen op aanvraag van de regelanalist input leveren.”

Zoals wel uit deze beschrijving blijkt, komt er bij deze functie veel meer kijken dan alleen het bouwen van beslisbomen. Naast de juridische en softwarematige kennis die daarvoor nodig is, moeten procesmatige en communicatieve vaardigheden niet worden uitgevlakt; goed kunnen samenwerken met diverse afdelingen en disciplines is cruciaal. Dat maakt de regelanalist tot het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten. Waar vind je die persoon?

Regelanalist: opleiden, vacature of uitbesteden?

Nog afgezien van de bruidsschat, leidt de Omgevingswet in z’n algemeenheid tot veel zorgen bij gemeenten. Er is intern op een breder terrein meer juridische kennis nodig dan voorheen. Door het permanente personeelstekort kan het lastig zijn om hiervoor de juiste mensen te vinden. Ook het opleiden van een medewerker kan riskant zijn – zeker voor kleinere gemeentes – omdat je geen garantie hebt dat de fris gecreëerde expert jouw organisatie trouw blijft.

Ben je op zoek naar een regelanalist die je kan helpen met de Omgevingswet?

Op deze lastige situatie hebben wij bij xxllnc een oplossing bedacht. Wij zijn experts op het gebied van toepasbare regels en kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten hierin ondersteunen. Geheel afhankelijk van jullie wensen kunnen we capaciteit leveren, maar ook het gehele ‘toepasbare regels’-project voor je uit handen nemen. Mocht je hiermee aan de slag willen, neem dan contact op met Julius de Ruiter of Laurens van Wijk. Julius en Laurens vertellen je graag meer over de verschillende mogelijkheden die we hebben. Je kunt altijd vrijblijvend contact met hen opnemen.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..