Blog / Belastingen

3 uitdagingen die je als BAG-beheerder herkent (+ oplossing!)

BAG-beheerders kunnen er trots op zijn: ze dragen bij aan een effectievere en transparantere overheid. Doordat zoveel overheidsinstanties BAG-gegevens (her)gebruiken, is een foutloos en efficiënt proces van groot belang. Welke uitdagingen komen daarbij kijken en hoe ga je hiermee om?

3 uitdagingen die je als BAG-beheerder herkent (+ oplossing!)

BAG-beheerders kunnen er trots op zijn: ze dragen bij aan een effectievere en transparantere overheid. Doordat zoveel overheidsinstanties BAG-gegevens (her)gebruiken, is een foutloos en efficiënt proces van groot belang. Welke uitdagingen komen daarbij kijken en hoe ga je hiermee om?

BAG: niet alleen belangrijk voor de gemeente

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens over alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals de locatie, het gebruik, de oppervlakte en het bouwjaar. Nauwkeurige en actuele informatie in de BAG zorgt ervoor dat gemeenten betrouwbare gegevens hebben voor hun taken, zoals het vaststellen van de WOZ-waarde. Maar ook hulpdiensten, nutsbedrijven en instanties als waterschappen en de Kamer van Koophandel raadplegen de BAG regelmatig. Gelukkig is de betrouwbaarheid van de data groot, maar… dat moet wel zo blijven. En als BAG-beheerder loop je in de praktijk tegen een aantal uitdagingen aan.

Uitdaging #1: Niet verdwalen in de signalen

Hoewel je de meeste signalen om de BAG bij te werken binnenkrijgt via de afdeling Vergunningen en de jaarlijkse luchtfotomutatiedetectie, dekt dit zeker niet de volledige werkvoorraad. Andere signalen kunnen uit alle hoeken en gaten binnenkomen: via de e-mail, de papieren post, de Kadaster-API, een overhandigde USB-stick of een telefoontje. Daarbij kunnen mutaties afkomstig zijn uit vergunningsdocumenten, terugmeldingen van mogelijke onjuistheden of wijzigingen vanuit andere afdelingen. In het laatste geval kun je denken aan tijdelijk ingemeten geometrieën vanuit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) of de oppervlaktelijstjes vanuit de afdeling WOZ. Tel je daarbij op dat elke afdeling zijn eigen formattering gebruikt, dan is de grote uitdaging voor de BAG-beheerder: hoe krijg je al deze verschillende signalen op een efficiënte manier de BAG-applicatie in?

Uitdaging #2: Elk detail moet kloppen

Alle adressen in Nederland moeten in de BAG staan, in de juiste schrijfwijze en inclusief alle specificaties. Diverse partijen, in de eerste plaats allerlei andere afdelingen binnen de gemeente, zijn afhankelijk van deze gegevens.

Zo vormt de BAG de basis voor de Basisregistratie Personen (BRP), die door tal van overheidsorganisaties wordt gebruikt om met inwoners te communiceren. Ook de afdeling Burgerzaken kan haar werk alleen goed doen als de BAG-gegevens kloppen. Zijn gegevens toch niet actueel of correct, dan kan dat bijvoorbeeld leiden tot post die niet bij de inwoner aankomt.

Last, but not least, de afdeling WOZ gebruikt gegevens als gebruiksoppervlakte om onroerende zaken te waarderen. Dat kan de inwoner in de portemonnee raken, dus die kijkt kritisch mee in het (publieke) WOZ-waardeloket van de overheid. Blijkt zijn WOZ-waarde hoger dan die van de buurman en hij daardoor meer belasting moet betalen, terwijl hij kan zien dat de oppervlakte hetzelfde is, dan is de kans op een bezwaar groter.

Uitdaging #3: Binnen de deadline blijven

Het verwerken van BAG-mutaties kun je niet zomaar uitstellen. Zodra een gemeente informatie ontvangt over een verandering zoals een nieuw gebouw, een verbouwing of een sloop, moet deze verandering binnen vier dagen in de BAG zijn verwerkt en per gemeente inzichtelijk in de voor het publiek beschikbare kwaliteitsdashboards van het Kadaster — dat is de wet. Deze termijn is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de BAG-gegevens, maar zorgt bij de beheerder voor de nodige tijdsdruk…

xxllnc Objecten: de ‘origin story’

Enkele jaren geleden vonden steeds meer BAG-beheerders dat hun softwareleveranciers producten verkochten die geen adequate oplossing boden voor hun complexe uitdagingen. Toen een van onze concurrenten ook nog eens een hoge prijsstijging doorvoerde, besloot een aantal gemeenten ons te benaderen. Hun wens: een betaalbare én moderne applicatie, zonder afhankelijkheid van de leverancier.

Zo werd xxllnc Objecten de eerste BAG-applicatie vóór en dóór gebruikers. Bij de ontwikkeling hebben we intensief samengewerkt met BAG-beheerders uit het zestal gemeenten. Elke twee weken kwamen we bij elkaar om onze vorderingen te bekijken, testen en verbeteren. Hierdoor konden we het aantal handelingen in de applicatie met 50 procent verminderen.

Nog even over die uitdagingen…

Maar maakt xxllnc Objecten het leven van de BAG-beheerder ook daadwerkelijk makkelijker? Laten we eens kijken hoe onze applicatie omgaat met de eerder beschreven uitdagingen.

  • Niet verdwalen in de signalen? Check!

In welk format of via welke bron wijzigingen dan ook binnenkomen, in xxllnc Objecten kun je ze makkelijk verwerken. Om het risico weg te nemen dat je daarbij toch iets vergeet, volgt de applicatie de stappen uit de BAG-praktijkhandleiding van het Kadaster, waarbij onder meer wizards jou als BAG-beheerder door de applicatie leiden.

  • Elk detail moet kloppen? Check!

Het Kadaster brengt maandelijks het BAG Kwaliteitsdashboard uit; dat is voor afnemers een goede eerste stap om inzicht in je datakwaliteit te krijgen en stappen voor verbetering te zetten. xxllnc Objecten gaat nog een stap verder door realtime dashboards aan te bieden. Zo kun je te allen tijde je datakwaliteit checken. Bovendien richten we ook dashboards naar wens voor je in. Op die manier krijg je antwoord op vragen als:

  • Hoeveel bouwvergunningen liggen al 6 maanden te wachten op een beslissing?
  • Hoeveel nieuwe panden zijn 6 maanden na oplevering nog niet ingemeten?
  • Hoeveel nevenadressen zijn er uitgegeven binnen een periode?

  • Binnen de deadline blijven? Check!

xxllnc Objecten is een overzichtelijke applicatie waarin je makkelijk navigeert; alleen al daardoor spaart de BAG-beheerder veel kostbare tijd en energie uit. Maar er is meer. Ook bulkbewerkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als je het bouwjaar van tientallen panden wilt aanpassen of de sloopvergunning van een reeks gebouwen wilt intrekken. Als je dat wil, helpen we je ook bij de prioritering van je taken; de hierboven beschreven dashboards kunnen we zo inregelen dat je precies ziet voor hoeveel wijzigingen de deadline bijna is verstreken.

Op naar de toekomst!

Wij verwachten dat de uitdagingen voor BAG-beheerders de komende jaren alleen maar talrijker en complexer zullen worden. Tegen de achtergrond van een groeiende bevolking en stevige huisvestingsambities vanuit het bestuur, ligt een grotere vraag naar gebruiksvriendelijke en flexibele BAG-oplossingen voor de hand. Integraal objectbeheer is daarbij een sleutelwoord: de samenhang tussen de BAG, WOZ en BGT maakt Nederland leefbaarder tegen lagere kosten. Onze belofte: samen met onze klanten blijven we xxllnc Objecten doorontwikkelen, zodat BAG-beheerders ook in de toekomst grip houden op het informatielandschap van Nederland.


Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..