Hoe een beslisboom burgers meer grip geeft

De Raad voor Rechtsbijstand zet de beslisbomen software van xxllnc Productiviteit succesvol in voor verschillende projecten en werkprocessen.

TODO: ALT FROM CMS

Medewerkers
330+
Templates
1600
Burgers raadpleegden Rechtwijzer
200.000+

Ingewikkelde informatie inzichtelijk maken, een beslisboom maakt het mogelijk. De Raad voor Rechtsbijstand kan daarover meepraten. Met behulp van onze app xxllnc Beslisbomen beantwoordt de Raad juridische vragen die bij burgers leven – en dat op een begrijpelijke manier. De samenwerking beviel zo goed dat xxllnc inmiddels deel uitmaakt van de IT-architectuur van de Raad.

Toegankelijke hulpverlening

Burgers met een laag inkomen die op zoek zijn naar juridische hulp, hebben het vaak al moeilijk genoeg. Het bestuderen van ingewikkelde lappen tekst op een website kan er dan eigenlijk niet meer bij. De Raad, die juridische hulp voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk maakt, wil hulpverlening dan ook toegankelijker maken.

Burgers kunnen sinds 2007 met hun (juridische) problemen terecht bij Rechtwijzer. Op deze publiekswebsite ondersteunt de Raad burgers bij het vinden van een oplossing van veelvoorkomende problemen door laagdrempelige informatie, advies en zelfhulptools aan te bieden. Hiermee focust Rechtwijzer op het krijgen van grip op de eigen situatie en voeren van regie in de zoektocht naar een passende oplossing.

Om de informatie zo aan te bieden dat burgers een passend antwoord krijgen op hun specifieke vragen, is een aantal jaar geleden besloten de website uit te breiden met meer zelfhulptools (een beslisboom) op basis van xxllnc Beslisbomen (voorheen bekend als Berkeley Publisher).

"Door informatie op deze manier aan te bieden wordt er ook maatwerk geleverd en krijgt de burger antwoord op zijn vraag"

Kaoutar Chinig

Het gemak van beslisbomen

Kaoutar Chinig, projectleider Rechtwijzer, licht de keuze voor beslisbomen toe: “Informatie kan je op verschillende manieren aanbieden. Door gebruik te maken van beslisbomen krijgt de burger aan de hand van antwoorden op de diagnosevragen gerichte informatie, advies en inzicht in de kosten en mogelijkheden om het probleem zelf (en samen met de andere partij) op te lossen. Door informatie op deze manier aan te bieden wordt er ook maatwerk geleverd en krijgt de burger antwoord op zijn vraag.”

Bijkomend voordeel is dat de burger in de zoektocht naar informatie niet bij verschillende loketten hoeft aan te kloppen. Met de zelfhulptools die de Raad heeft gemaakt kunnen burgers allerlei problemen zelf oplossen. Ze kunnen zelf een klachtenbrief of een bezwaarschrift opstellen tegen een overheidsinstelling, informatie en advies krijgen over de schuldensituatie of informatie, tips en een bezwaarschrift opstellen als het gaat om woongerelateerde problemen.


Omdat de Raad zo tevreden is met het resultaat, besloten ze de beslisbomen-app ook voor een aantal andere projecten in te zetten.

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een (juridisch) probleem goede en betaalbare hulp krijgen, ook wanneer ze minder te besteden hebben. Als zij voldoen aan de voorwaarden, betaalt de overheid mee aan de kosten van een mediator of advocaat. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Bedrijfsapps op basis van xxllnc Beslisbomen

Zo was het tijd om de gehele IT-infrastructuur te vernieuwen. De IT-architectuur bestond namelijk uit maatwerkapplicaties, zoals een document generator, die continu werden doorontwikkeld. Om het beheer makkelijker en flexibeler te maken, werd er gekozen voor een doelarchitectuur op basis van componenten.

William van der Velden, hoofd Informatiemanagement, legt uit: “Alle nieuwe applicaties die we ontwikkelen, bouwen we met componenten van de beslisbomen-software. Denk aan de document generator, maar ook aan interne processen waarbij een collega een aanvraag van een advocaat goed- of afkeurt. We willen al onze businessrules op één plek vastleggen en ook daarvoor gebruiken we de software van Berkeley Bridge [deel van xxllnc, red.]. Verder doet Boomi dienst als integratielaag, Mendix neemt de workflow voor zijn rekening en SharePoint is het document management systeem.

De nieuwe document generator laat de voordelen van de huidige architectuur zien. Waren er in het verleden zo’n 1600 templates voor brieven, wat voor veel werk zorgde als er aanpassingen nodig waren, nu kan de Raad de totale brievenset beheren in één tool.

"Alle nieuwe applicaties die we ontwikkelen, bouwen we met componenten van de beslisbomen-software. Denk aan de document generator, maar ook aan interne processen waarbij een collega een aanvraag van een advocaat goed- of afkeurt."

William van der Velden

Rechtwijzer EHBO: grip en overzicht op de persoonlijke situatie

Omdat situaties als schulden, ontslag en ziekte problemen zijn die elkaar versterken, heeft de Raad in samenwerking met MIND Korrelatie een tool ontwikkeld om grip te krijgen op deze gehele problematiek. Het resultaat: Rechtwijzer EHBO (Eerste Hulp bij Oplossingen), een tool die informatie, tips en adviezen geeft over zowel juridische als psychosociale problemen.

Op basis van xxllnc Beslisbomen leidt Rechtwijzer EHBO de burger door een aantal vragen (een diagnose) over zijn situatie. Denk aan kwesties op het gebied van geld, gezondheid, relatie en gezin, woonomgeving of de werksituatie. Na het invullen van deze tool ontvangt de burger een samenvatting en een handreiking met informatie, tips en adviezen, zodat hij overzicht en grip krijgt op de situatie en het probleem zelf kan oplossen.

Kaoutar: “Per probleem wordt direct duidelijk waar de prioriteit ligt, wat je kan doen om het probleem zelf op te lossen of indien nodig welke instanties en hulpverleners kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. De burger kan meteen aan de slag met het advies. Heeft hij hierbij hulp nodig? Dan kan hij de uitkomsten meenemen naar een hulpverlener, die dan direct ziet wat de situatie van de burger is en waar direct hulp bij nodig is,” vertelt Kaoutar. “Mensen worden in de actiestand gezet.

Voor dit succesverhaal zijn Kaoutar Chinig (projectleider Rechtwijzer) en William van der Velden (hoofd informatiemanagement) geïnterviewd.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..