Blog / Sociaal

Bij xxllnc Sociaal staat de mens centraal

Mensen en applicaties samenbrengen, dat is waar om draait. Software die sociale en duurzame doelen ondersteunt en afgestemd is op de huidige behoeften en toekomstige uitdagingen.

Bij xxllnc Sociaal staat de mens centraal

Mede door de decentralisaties hebben gemeenten de afgelopen jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein gekregen. Door daar gebruiksvriendelijke software voor in te zetten, ontstaat meer gemeentelijke regie en een kwalitatieve verbetering van de dienstverlening. Zo kunnen gemeenten de sociaal-maatschappelijke doelen waar ze voor staan vaak gemakkelijker bereiken, en hun inwoners dus sneller en effectiever vooruithelpen. Collega's Ramon en Thijs nemen je mee in de ontwikkelingen die spelen binnen het sociaal domein.

Mensen en applicaties samenbrengen, dat is waar het bij xxllnc Sociaal om draait. Dit onderdeel van xxllnc richt zich op de ontwikkeling van softwareoplossingen met maatschappelijk belang. Ramon Tromp, manager xxllnc Sociaal, vertelt: “Bij gemeenten draait het om het goed omgaan met kennis en het stroomlijnen van de processen die nodig zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Wij maken software die daarbij ondersteunt.” Een van de software-oplossingen die bij xxllnc Sociaal wordt beheerd, is xxllnc Regiesysteem (voorheen MensCentraal).

Wat is het xxllnc Regiesysteem?

Ons regiesysteem, ontwikkeld samen met de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI), helpt overheidsorganisaties grip te houden op de informatiestromen in het sociaal domein. Of het nu gaat om Wmo en Jeugd, inburgering, werk, participatie, inkomen, schuldhulpverlening of onderwijs.

Ramon: “het xxllnc Regiesysteem werkt als een integraal systeem, voor allerlei taken op het gebied van zorg, participatie, werk, jeugdhulp en onderwijs. Het richt zich op regie en processturing, waarbij je specialistische applicaties en modules kunt inzetten.”

xxllnc Sociaal gaat de komende jaren flink investeren in het regiesysteem. Het zal steeds meer de paraplu worden waaronder we diverse deeloplossingen van xxllnc willen aanbieden. “ “Afhankelijk van de dienstverlening van een bepaalde gemeente of samenwerking kun je onderdelen aan- of uitzetten,” vertelt Ramon.

Thijs Duysens is consultant bij xxllnc Sociaal. Binnen het sociaal domein zette hij zich jarenlang in voor de opvang van kwetsbare jongeren. “Kwetsbare mensen hebben nooit maar één probleem,” zegt Thijs. “Gemeenten willen daarom integrale oplossingen kunnen bieden. Voor een succesvolle aanpak van de problematiek is samenwerking tussen verschillende ketenpartners en domeinen daarom essentieel. En het xxllnc Regiesysteem kan het overzicht bieden door te laten zien wat waar speelt.”

Vroegsignalering voor de gemeente Amsterdam

Ramon voegt toe: “Binnen de overheid is preventie een item waaraan in de loop der tijd steeds meer aandacht is besteed, op allerlei vlakken. Op basis van signalen kun je met behulp van applicaties vroegtijdig aangeven dat er mogelijk iets aan de hand is. Het werkt in dat opzicht net als bij de tandarts; hoe later je handelt, hoe zwaarder en duurder het wordt.”

De eerste vroegsignaleringsapplicatie hebben we al in 2008 ontwikkeld, voor de gemeente Amsterdam. Toen er een wettelijke wijziging kwam vanuit de WGS (Wettelijke Gemeentelijke Schuldhulpverlening) dat elke gemeente aan die vroegsignalering moest gaan voldoen, nam de ontwikkeling een enorme vlucht. Zo wordt onze applicatie nu door ruim 280 gemeenten gebruikt.

Ramon: “Vroegsignalering is een systeem dat ingezet wordt voor preventie, dat dus vóór de schuldhulpverlening plaatsvindt om erger te voorkomen. De signalen voor achterstand bij mensen – zoals achterstallige rekeningen van zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterleveranciers of verhuurders – komen binnen in het systeem en de gemeente probeert vervolgens te voorkomen dat die mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen. Voor deze preventieve fase bestaat nog niet één middel, maar diverse systemen voor de verschillende aandachtsgebieden. Maar als je die aandachtsgebieden in één systeem kunt onderbrengen, kun je preventie integraal aanpakken en zorg je voor een totaaloplossing voor de gemeente.”

Vroeg signaleren van verzuim

Door xxllnc Vroegsignalering en het regiesysteem samen te brengen, ontstaat er al een duidelijk beeld van problematiek. Nog beter wordt het als ook de applicatie xxllnc Leerlingbegeleiding wordt gekoppeld; die geeft verzuim- en uitvalsignalen. Thijs schetst wat er allemaal mogelijk is door de kracht van gecombineerde informatie: “Met het xxllnc Regiesysteem kun je als gemeente beter regie voeren op het al vroeg signaleren van verzuim, of uitval, maar bijvoorbeeld ook oplopende schulden bij de wat oudere leerlingen of hun ouders. Om daar als leerplichtambtenaar of schuldhulpverlener tijdig op te kunnen acteren. Vaak zijn het nog gescheiden domeinen, maar een geïntegreerd beeld biedt meer inzichten. Het feit dát er naar iemand al een dienstverlening loopt, is voor een gemeente al heel waardevolle informatie. Daarom werken gemeenten ook vaak nog met multidisciplinaire wijkteams. Zij zouden met xxllnc Regiesysteem op individueel of op gezinsniveau aan relevante data kunnen komen.”

Eind 2024 wil xxllnc Sociaal ook haar applicatie voor schuldhulpverlening gaan lanceren, vertelt Ramon. “Dat is een nieuwe oplossing in de markt, waarvoor we nu UX-onderzoek doen bij klanten en andere stakeholders. En vanzelfsprekend willen we ook deze applicatie gaan koppelen aan het regiesysteem.”

Ondernemers in de problemen

Omdat vroegsignalering ook bij ondernemers de nodige ellende kan beperken, levert het team Sociaal de xxllnc Ondernemersloket applicatie (voorheen Sociaal OndernemersLoket Online SOLO) aan gemeenten. Vooral nu de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) moet worden terugbetaald en dus meer ondernemers in de problemen kunnen komen, is het een ‘hot item’, zegt Ramon. “Financiële problemen staan voor een ondernemer vaak niet op zichzelf en kunnen hun weerslag hebben op een heel gezin. Tijdig signaleren is dus belangrijk. Ons regiesysteem kan hierbij helpen door data samen te brengen en te koppelen, om als gemeente tijdig hulp te kunnen bieden.”

Als ondernemers in de problemen zitten, kunnen zij bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Voor gemeenten zal dit tot meer aanvragen leiden en dat kan via xxllnc Ondernemersloket, dat gemeenten via een digitale portal kunnen aanbieden. De ondernemer wordt daarbij getoetst, waarna een aanvraag volgt. De portal zorgt ervoor dat de gemeente niet eindeloos veel gesprekken hoeft te voeren en toch alle benodigde stappen worden gezet. Ook voor de ondernemer werkt dat veel efficiënter en sneller.

De drive van xxllnc Sociaal

De rode draad in het verhaal van xxllnc Sociaal is het samenvoegen van informatiestromen, om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de inwoner met een hulpvraag. Het team streeft ernaar dat overheidsorganisaties in de toekomst nog betere hulp kunnen bieden en problemen eerder in beeld krijgen. Het regiesysteem speelt een grote rol in die visie. Het samenbrengen van diverse applicaties in het xxllnc Cloud Platform is de manier waarop onze experts de toekomst vormgeven, waarbij ze uiteraard rekening houden met de privacywetgeving.

Tot slot wil Ramon nog iets kwijt. “Wat het mooie van het sociaal domein is, is dat er echt naar de mensen wordt gekeken. En dan vooral naar degenen waarbij het leven minder makkelijk verloopt. De sociale problematiek is vaak complex; de dienstverlening en samenwerking in de keten ook. De software die daarvoor nodig is moet helpen deze complexiteit het hoofd te bieden. Daar zit onze drive.”

Werkt jouw organisatie nog niet met de applicaties van xxllnc Sociaal? Ramon en zijn team vertellen je graag meer over de mogelijkheden van onze applicaties. Een vrijblijvende demonstratie is ook mogelijk.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..