Blog / Productiviteit

AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data

De Europese Commissie heeft vorige week laten weten dat ze willen dat telecomproviders “geanonimiseerde mobiele metadata” verstrekken, om op deze wijze de verspreiding van het coronavirus te analyseren en te bestrijden. Eurocommissaris Thierry Brenton liet in een nieuwsbericht weten dat deze gegevens op een manier moeten worden verstrekt die volledig compliant is aan de AVG en de ePrivacy-wetgeving. Toen dit bericht naar buiten kwam riep dat de nodige vragen op, waardoor de Europese Privacytoezichthouder (EDPS) zich genoodzaakt zag een reactie op de plannen te geven.

AVG geldt niet voor echt geanonimiseerde data
De Archiefwet en de AVG

Bij de data die men wil verzamelen zou het louter gaan om geanonimiseerde data die de bewegingen van mensen in kaart brengt. De EDPS benadrukt nog maar eens dat echt geanonimiseerde data buiten de reikwijdte van de databeschermingsregels vallen. Het komt er dus grofweg op neer dat wanneer alle persoonsgegevens in een document zijn geanonimiseerd, de AVG niet meer van toepassing is. Ondanks het gegeven dat de privacywetgeving dan niet meer van kracht is, moet men zich nog wel steeds aan de geldende veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen houden tijdens dataverwerking. Wanneer de Europese Commissie een derde partij zou gebruiken voor de gegevensverwerking moeten deze zich aan dezelfde veiligheidsmaatregelen houden en mogen ze deze data niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarnaast stelt de EDPS dat deze vorm van dataverzameling enkel gebruikt kan worden, omdat het hier om een buitengewone crisissituatie gaat en de maatregelen een tijdelijk karakter hebben.

Als u de software van xxllnc Anonimiseren gebruikt, dan voorziet u in alle eisen die worden gesteld met betrekking tot anonimiseren. Wanneer u alle persoonsgegevens in een document anonimiseert met de xxllnc Anonimiseren software, is de AVG niet langer van toepassing. Simpelweg omdat er geen persoonsgegevens meer voorkomen in het document en de verwerking 100% onomkeerbaar is geworden. Mocht u verdere vragen hebben die betrekking hebben op het anonimiseren van documenten, dan staan wij graag voor u klaar.

Tip: Op het geanonimiseerde product is de AVG niet meer van toepassing. Echter, het anonimiseren is zelf wel een verwerkingsactie van persoonsgegevens die moet voldoen aan de AVG-wetgeving.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..