Succesverhalen / Belastingen

Beheer watergangen 2.0, van verouderde systemen naar integrale oplossing

Het Waterschap Hunze en Aa’s beheert en onderhoudt bijna 3.600 km aan watergangen. Het onderhoud van deze watergangen is primair gericht op de aan- en afvoerfunctie en de instandhouding ervan. Het maaien, maaikorven en baggeren, oftewel het open houden van de watergangen, draagt bij aan het behouden van voldoende water voor alle functies. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de eigen watergangen.

TODO: ALT FROM CMS
Waarom Profossa (Vertex - productiemetingen)?

Het huidige werkproces voor productiemetingen werd gepland en beheerd met behulp van ArcGIS, MSAccess en MSExcel. De software draaide hierbij op verouderde systemen. Het plannen van het maaiproces, maar ook de registratie en het verwerken van de productie, werd handmatig uitgevoerd.

De verouderde software diende vervangen te worden door een moderner systeem, waarvoor een aantal uitgangspunten is gedefinieerd:
  • Webbased software
  • Gebruik maken van Open Standaard
  • Werkproces op basis van NEN 2767-4 inrichten
  • Relatie met BGT, IMGeo en de Legger
  • Projectmatig onderhoud waarbij het mogelijk is om meerjarig te plannen
  • Rapportages met planning in relatie tot productie
  • Actuelere productie-informatie in interactief dashboard

Verbeteringen

Door op een gestandaardiseerde wijze en planmatig het maaiproces te plannen en te beheren beschikt Waterschap Hunze en Aa’s met Profossa over een totaaloplossing. De beschikbare capaciteit kan over één of meer projecten worden verdeeld. De actuele voortgang van het maaiproces is eenvoudig in te zien en zo nodig kan het proces bijgestuurd worden.

Oplossingen binnen uw ICT-structuur

Met onze producten xxllnc Haal Centraal, Vertex Samenwerken en Objecten regelen we het proces van inzage, individuele en bulkmatige kwaliteitscontrole en terugmelden op uw bestaande applicaties en binnen uw bestaande ICT-infrastructuur.

Enkele belangrijke voordelen van onze oplossingen zijn:

  • We sluiten rechtstreeks aan op alle mogelijke databronnen;
  • U kunt zelf bepalen hoe lijsten en schermen er uit moeten zien;
  • Geïntegreerde gegevens en systemen zijn eenvoudig te hergebruiken in andere toepassingen en systemen.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..