Nieuws / xxllnc

Pronexus nieuwe toevoeging aan xxllnc

xxllnc breidt uit in het onderwijs domein. Pronexus, leverancier van software ter ondersteuning van de uitvoering van gemeentelijke onderwijstaken, sluit zich aan.


xxllnc zet de volgende stap door dit keer uit te breiden in het onderwijs domein. Pronexus, leverancier van software ter ondersteuning van de uitvoering van gemeentelijke onderwijstaken, sluit zich aan. Met deze vijfde toevoeging timmert xxllnc hard aan de weg om de totale (semi-)overheidsmarkt te kunnen voorzien van een compleet aanbod van apps & ondersteuning.

Waarom de software van Pronexus?

Vanuit de overheid wordt alles op alles gezet om jongeren op het gebied van onderwijs een zo groot mogelijke en eerlijke kans te geven in de maatschappij. De software die Pronexus maakt, heeft daardoor een belangrijke maatschappelijke betekenis. Pronexus ontwikkelt namelijk niet alleen software ter ondersteuning van gemeentelijke onderwijstaken, ook zorgen zij voor samenhang tussen de onderwijstaken en beleidsterreinen.

Zo is Pronexus met de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid data in staat leerlingen- en bevolkingsprognoses op te stellen. Door inzicht in de samenstelling, spreiding en de toekomstige omvang van de bevolking kunnen organisaties deze prognoses vervolgens actief inzetten als beleidsinstrument. Denk aan: ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, economie en zorg en welzijn.

Met de komst van Pronexus bij xxllnc breiden we niet alleen strategisch uit door slimme combinaties te maken met onze bestaande producten, maar zien we ook kansen om nieuwe mogelijkheden binnen dit domein verder te verkennen.

Over Pronexus

Pronexus is sinds 2001 actief, gevestigd in Eindhoven en heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties voor gemeentelijke en regionale overheden. De software focust zich op een efficiënte uitvoering van vier onderwijstaken: leerplicht, voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Om het gemeentelijk beleid verder te ondersteunen, rekent Pronexus ook demografische ontwikkelingen door en stellen zij bevolkings- en leerlingenprognoses op.

De ontwikkeling van de software is gebaseerd op VNG vastgestelde normen, de huidige wet- en regelgeving en criteria uit de gemeentelijke verordening. Ook past Pronexus KING-standaarden toe en zorgen ze voor een optimale informatiebeveiliging. Inmiddels mag Pronexus zo’n 250 grote opdrachtgevers, waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen, tot hun klantengroep rekenen.

De koers van xxllnc

Alle apps en ondersteuning die vloeiend samenwerken in één ecosysteem, dat is onze visie. Om dit voor elkaar te krijgen, werken wij aan het xxllnc Portaal. Een online platform waardoor (semi-)overheidsorganisatie in één klap toegang hebben tot alle xxllnc Apps en Ondersteuning. Van een enkele app om bezwaren in te dienen tot een volledig zaaksysteem. Maar denk ook aan vakinhoudelijke trainingen en workshops of gespecialiseerde professionals.

Om onze visie te realiseren, werken we sinds maart 2020 aan het nieuwe xxllnc. Steeds meer (tech-)organisaties en topspecialisten uit de branche sluiten zich bij ons aan. Door krachten te bundelen, ontstaan er niet alleen synergievoordelen, maar zijn we ook in staat om onze apps en ondersteuning te blijven optimaliseren en innoveren voor de (semi-)overheidsmarkt.

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, is ontstaan uit xxllnc, SMQ, Zaaksysteem.nl, Koppel.app, Kune Campus, T&T, 4Value, Daerom! en Tercera. Het team van ruim 220 collega’s heeft een expertise op het gebied van het leveren van software (zaaksystemen en taakspecifieke applicaties), integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy en een uitgebreide campus.

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere software groepen op te bouwen.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..