Nieuws / xxllnc

Live met Ingekomenstukken.nl

Behandel via één platform alle ingekomen stukken van binnenkomst tot publicatie.

Vanaf vandaag kunnen alle gemeenten aan de slag met Ingekomenstukken.nl; een initiatief dat we in samenwerking met DataMask zijn gestart. Via dit online platform behandel je snel en efficiënt alle ingekomen stukken, zodat deze vervolgens veilig openbaar gepubliceerd kunnen worden. Daarmee zorgen we niet alleen voor een eenvoudiger proces, maar helpen we gemeenten ook verantwoord om te gaan met (privacygevoelige) gegevens en een mogelijk datalek te voorkomen.

Datalekken in gemeentelijke informatiesystemen

Sinds invoering van de AVG in 2018 zijn er regelmatig datalekken in het nieuws gekomen, ook binnen de overheid. Begin 2021 deed DataMask , leverancier van software voor het anonimiseren van documenten, daarom onderzoek naar de anonimiseringstechnieken bij overheidsinstanties. Daarbij is specifiek gekeken naar de ingekomen stukken in informatiesystemen van alle 352 gemeenten die in het eerste halfjaar van 2021 zijn gepubliceerd.

Het onderzoek toonde aan dat er bij 31% van de gemeenten sprake is of was van een datalek, slecht 22% publiceert conform de AVG. Bij 47% van de gemeenten werden de ingekomen stukken nog niet openbaar gepubliceerd. Door de komst van de Wet open overheid (Woo) voor een transparantere overheid, zijn gemeenten inmiddels verplicht deze stukken te publiceren.

Hoe werkt Ingekomenstukken.nl?

Met Ingekomenstukken.nl ondersteunen we gemeenten bij het volledig en op de juiste manier behandelen van alle ingekomen stukken, denk bijvoorbeeld aan college- en raadsvoorstellen. Zo is het mogelijk de stukken te beoordelen op gevoelige informatie, eenvoudig te anonimiseren, veilig te publiceren en status over de voortgang te delen met de verzender.

Om alle stappen in dit proces in te richten en ondersteunen, wordt het zaaksysteem xxllnc Zaken (voorheen bekend als Zaaksysteem.nl) ingezet. Door koppeling met de slimme tool van DataMask kunnen gevoelig gegevens herkend worden en anonimiseer je met een paar muisklikken elk document.

Meld je aan!

Wil jij als gemeente ook graag starten met Ingekomenstukken.nl? Je kunt al aan de slag met een gratis versie. Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten bieden we een basis of pro abonnement aan.Meld je direct aan of kijk voor meer informatie op de website ingekomenstukken.nl.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..