Nieuws / Omgeving

Nieuw proces voor publiceren op het DSO

Samen met BZK en VNG heeft xxllnc Omgeving een proces ontwikkeld om makkelijker en betrouwbaarder te publiceren op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Sinds 2024 geldt de Omgevingswet, die de ruimtelijke regels eenvoudiger en flexibeler maakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is het DSO, waar gemeenten hun omgevingsvisies en omgevingsplannen online zetten. Echter gaat het publiceren op dit platform niet zonder slag en stoot. Daarom hebben xxllnc Omgeving, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een proces ontwikkeld om gemeenten sneller en soepeler omgevingsplannen en wijzigingsbesluiten te laten publiceren op het DSO.


De Omgevingswet en de bruidsschat

De Omgevingswet is een nieuwe wet die gemeenten, waterschappen en provincies meer vrijheid geeft om hun omgeving in te richten. De wet heeft ook een onderdeel dat alleen voor gemeenten geldt: de bruidsschat. Dit zijn regels die het Rijk en de provincie overdragen aan gemeenten. Deze regels moeten in het omgevingsplan van de gemeente staan en gepubliceerd worden op het DSO. Een voorbeeld van een plek waar ze vervolgens zichtbaar zijn, is het Omgevingsloket. Dit is een website waar burgers en bedrijven kunnen zien welke plannen en regels er zijn voor de omgeving.


Van pre-productie naar productie

Een manier om de Omgevingswet en het DSO in de praktijk te brengen, is door te oefenen met de pre-productieomgeving. Deze omgeving is door de overheid beschikbaar gesteld. Dit is een testomgeving waar gemeenten leren hoe ze de bruidsschat gebruiken en omgevingsplannen publiceren in het DSO. Maar omdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingegaan is, moeten gemeenten vanaf dat moment omgevingsplannen officieel publiceren op de productieomgeving van het DSO.

De xxllnc Omgevingsdocumenten applicatie ondersteunt gemeenten bij het maken en publiceren van omgevingsplannen. Er is een lokale versie van de applicatie die gekoppeld is aan de pre-productieomgeving van het DSO. Een directe koppeling van deze lokale versie met de productieomgeving is niet mogelijk. Dit komt doordat de standaardconfiguratie, of bruidsschat, lokaal verschilt van die in de productieomgeving. De lokale bruidsschat is aangepast voor testdoeleinden om te werken met zowel de xxllnc Omgevingsdocumenten applicatie, als de pre-productieomgeving van het DSO. Dit maakt de overstap van de lokale omgeving naar de productieomgeving niet eenvoudig. Verschillen in de bruidsschat veroorzaken mogelijk conflicten bij het publiceren op het DSO.


Zonder problemen publiceren op het DSO

Om snel in productie te gaan op het DSO, is er een nieuwe aanpak ontwikkeld door xxllnc Omgeving, BZK en de VNG. Het doel is om gemeenten eenvoudiger en sneller aan te sluiten met de productieomgeving van het DSO. Gemeenten nemen zelf de laatste versie van de bruidsschat in beheer in de lokale omgeving van xxllnc Omgevingsdocumenten. Dit vereenvoudigt en versnelt het proces om plannen en wijzigingen te publiceren op het DSO.

Concreet houdt dit in dat de bestaande lokale omgeving wordt vervangen door een nieuwe, lege versie. Het xxllnc Omgeving team zet een nieuwe omgeving op binnen de xxllnc Omgevingsdocumenten applicatie, die direct gekoppeld is aan de productieomgeving van het DSO en de nieuwste versie van de bruidsschat bevat die daarop aansluit.

De bruidsschat wordt vervolgens opnieuw gepubliceerd in de productieomgeving. Om te verzekeren dat alles goed werkt, wordt de bruidsschat in de lokale omgeving gesynchroniseerd met die in de productieomgeving van het DSO. Vanaf dat moment hebben gemeenten de vrijheid om de bruidsschat te wijzigen volgens hun eigen visie en beleid, om vervolgens de plannen en aanpassingen snel te publiceren op het DSO.

Verschillende gemeenten hebben met succes de nieuwe methode gebruikt om over te stappen naar de productieomgeving van het DSO. Ben je benieuwd hoe deze methode werkt voor jouw gemeente? Dan kun je terecht bij Rohat Koc, de customer success manager van xxllnc Omgeving. Neem contact op via rohat.koc@xxllnc.nl of bel +316 59 802 215.


Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..