Digitale bijdrage aan een betere maatschappij

Het sociaal domein is groot en complex. Toch is er maar één ding echt belangrijk: mensen de zorg en ondersteuning geven die ze nodig hebben.

Met de xxllnc apps bieden we een oplossing om sociaal beleid en dagelijkse werkprocessen makkelijk en efficiënt uit te voeren. En omdat vooral samenhang tussen beleid en taken zorgt voor kwaliteit, denken we daarin graag met je mee.

xxllnc Sociaal

5

applicaties

40+

specialisten

Het verschil maken
Als team zijn we niet alleen betrokken bij het maken van slimme apps, maar leveren we ook een belangrijke bijdrage aan een betere maatschappij.
In voor iets nieuws
Meedoen aan een pilot of onderdeel zijn van een denktank? Vernieuwing brengen vinden we niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Daarom starten we graag samen met klanten nieuwe projecten.
Sparringspartner
Heb je een specifieke wens maar geen idee hoe je dit vertaalt naar een passende oplossing? Wij denken met je mee. Zowel bij het verwerken van wensen in de applicatie, als bij het leveren van ondersteuning voor maatschappelijke vraagstukken.
Omschrijving

leerlingenvervoer

Aanvragen voor leerlingenvervoer eenvoudig indienen, beoordelen en vaststellen, zodat jongeren op school onderwijs kunnen volgen. Alle criteria uit de modelverordening leerlingenvervoer zijn opgenomen. Door koppelingen met landelijke gegevensbronnen is informatie van leerlingen en scholen direct beschikbaar en up-to-date. xxllnc Leerlingenvervoer was eerder bekend als LLV van Pronexus.
Functionaliteiten
 • Eenvoudig aanvragen indienen via een formulier
 • Bijlagen en adviezen eenvoudig toevoegen aan de aanvraag
 • Gebruikte criteria bij toe-of afwijzingen inzichtelijk
 • Eenvoudig aanvragen indienen via een formulier
 • Bijlagen en adviezen eenvoudig toevoegen aan de aanvraag
 • Gebruikte criteria bij toe-of afwijzingen inzichtelijk
ISO27001
DUO
Google Maps
9292OV
DigiD
Verordeningsset
KING-standaarden
Responsive
Gemeentelijke Verordening
Onderwijs

Omschrijving

Leerlingbegeleiding

Registreer, volg en begeleid jongeren om schooluitval te voorkomen, en stimuleer het behalen van een startkwalificatie. Werkprocessen zijn volledig geïntegreerd en worden geautomatiseerd gestart vanuit portalen, imports en handmatige invoer. Ook wordt het proces direct toegewezen aan de juiste medewerker. Door koppelingen met landelijke gegevensbronnen is informatie direct beschikbaar en up-to-date. xxllnc Leerlingbegeleiding was eerder bekend als LBA van Pronexus.
Functionaliteiten
 • Integrale werkprocessen naar wens in te richten
 • Dashboard configuratie
 • Eenvoudig overzichten en werklijsten uitdraaien
 • Vrijstellingsverzoeken digitaal indienen
 • Koppelen met eigen applicaties zoals xxllnc Onderwijsloket en xxllnc Leerlingenvervoer
 • Koppelen met landelijke gegevensbronnen zoals Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Voordelen
 • Jongeren raken nooit uit beeld
 • Eigen werkprocessen geïntegreerd
 • Effectiever en efficiënter zaken behandelen door procesmatigprocesgericht werken
 • Doelgroepen obv beschikbare (basis)informatie direct inzichtelijk
 • Preventief actie ondernemen mbt risicoleerlingen
Ingrado richtlijnen
SaaS
GEMMA/KING
StUF-XML
Intergrip
VVE Portaal
GBA
leerplichtbureaus
RMC regio’s
landelijke Verwijsindex
Suwinet
ISO27001
Onderwijs

Omschrijving

Onderwijsloket

Krijg inzicht in de huisvestingssituatie van scholen en in de status en kosten van het integraal huisvestingsplan. Digitaliseer daarnaast alle processen rondom onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid. xxllnc Onderwijsloket was eerder bekend als Onderwijsloket/G4NET van Pronexus.
Functionaliteiten
 • Aanvraagprocessen en formulieren naar wens inrichten
 • Ruimtebehoefte van scholen wordt automatisch met behulp van telgegevens berekend
 • Scenario’s uitbreiden door koppeling met verschillende prognoses
 • Standaard en maatwerk aanvraagformulieren
 • Koppelen met landelijke gegevensbronnen zoals de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Voordelen
 • Snel inzicht in knelpunten en mogelijke oplossingen
 • Houdt rekening met geplande voorzieningen, de afschrijvingstermijn van gebouwen en opties voor medegebruik of huur
 • Berekeningen worden helder uitgelegd
 • Deel eenvoudig informatie met scholen en schoolbesturen
 • Regel ook aanvraag- en meldingsprocessen in voor: bewegingsonderwijs, subsidies onderwijsbeleid, schademeldingen, informatieverzoek en mutaties NAW scholen en gebouwen
SaaS
ISO27001
KING-standaarden
Onderwijs

Omschrijving

Schuldhulpverlening

Begeleid inwoners bij toelating voor schuldhulpverlening. Zo voorkom je als gemeente of uitvoerder dat doorverwezen inwoners tijdelijk uit beeld raken, of langer moeten wachten op een doorverwijzing naar de volgende fase. xxllnc Schuldhulpverlening was eerder bekend als RIS SHV van Inforing.
Functionaliteiten
 • Dossiervorming, door het aanmaken van personen, contacten
 • Voortgangsbewaking door het instellen van herinneringen en deadlines
 • Actielijsten met overzichten van openstaande actiepunten en afspraken
 • Formulieren en brieven aanmaken op basis van sjablonen
 • Geautomatiseerde mails versturen vanuit het werkproces
Regiesysteem
SaaS
ISO27001

Omschrijving

Vroegsignalering

Voorkom problematische schulden binnen huishoudens door het opsporen van beginnende betalingsproblemen. Monitor de financiële signalen die dataleveranciers zoals zorgverzekeraars en energiebedrijven doorgeven. En bepaal als gemeente zelf op welke manier er actie wordt ondernomen. xxllnc Vroegsignalering was eerder bekend als RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf van Inforing.
Functionaliteiten
 • Enkelvoudige meldingen op basis van postcodes
 • Digitale communicatie via SMS en e-mail
 • Draai rapportages en exports uit of sluit BI-tools aan
 • Uitgebreide koppelmogelijkheden met andere systemen
Voordelen
 • Verdere problemen voor de schuldenaar voorkomen
 • Maatschappelijke schade beperken
Regiesysteem
SaaS
Schuldhulpverlening
ISO27001

Ondersteuning

Heb je behoefte aan extra support? Schakel een expert in.

Sales
Taco Vledder
Schuldhulpverlening
taco.vledder@xxllnc.nl
06 838 43 216
Job Tuinstra
Onderwijs
job.tuinstra@xxllnc.nl
06 868 00 118

Prognoses

Bevolking en Leerlingen

Wij maken deze gegevens beschikbaar met de meest recente cijfers. De resultaten van de prognoses zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Bevolkingsprognoses

Een bevolkingsprognose is een voorspelling van de omvang en samenstelling van de bevolking.

 

Deze prognoses zijn te gebruiken voor het maken van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, economie en zorg en welzijn.

 

Wij maken deze gegevens beschikbaar met de meest recente cijfers. Deze gegevens zijn inzichtelijk op het het niveau van gemeente, stadsdeel, buurt, wijk, huishouden en etniciteit. De resultaten van de prognoses zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Leerlingenprognoses

Bij leerlingenprognoses worden bevolkingscijfers naar leerlingen op school doorberekend, zodat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn en blijven.

 

Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs gebruiken we prognosemethoden waarmee we integrale leerlingenprognoses kunnen opstellen. De resultaten van de prognoses zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Projectondersteuning

Zet een sociaal domein expert in
Heb je onze ondersteuning nodig om het gebruik van xxllnc applicaties nog meer tot een succes te maken? Schakel een expert in voor vragen over:

API- koppelingen

Beveiliging van gegevens (AVG/BIG/WPG)

Vernieuwing, zoals inrichting of optimalisatie van processen

Pro-trainingen

Implementatie apps

Van procesinrichting tot trainingen

Sta je op het punt om applicaties te implementeren? Dan gaan we samen aan de slag.

Procesinrichting

Inlezen bronbestanden

Dataconversie

Basistrainingen

API koppelingen

Projectondersteuning

Expert inschakelen

Projectondersteuning

Heb je onze ondersteuning nodig om het gebruik van xxllnc applicaties nog meer tot een succes te maken? Schakel een expert in voor vragen over:

 • API- koppelingen
 • Beveiliging van gegevens (AVG/BIG/WPG)
 • Vernieuwing, zoals inrichting of optimalisatie van processen

Prognose

Leerlingenprognoses

Prognose

Bij leerlingenprognoses worden bevolkingscijfers naar leerlingen op school doorberekend, zodat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn en blijven

Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs gebruiken we prognosemethoden waarmee we integrale leerlingenprognoses kunnen opstellen. De resultaten van de prognoses zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Prognoses

Bevolkingsprognoses

Prognoses

Een bevolkingsprognose is een voorspelling van de omvang en samenstelling van de bevolking.

Deze prognoses zijn te gebruiken voor het maken van beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, economie en zorg en welzijn.

Wij maken deze gegevens beschikbaar met de meest recente cijfers. Deze gegevens zijn inzichtelijk op het het niveau van gemeente, stadsdeel, buurt, wijk, huishouden en etniciteit. De resultaten van de prognoses zijn direct toepasbaar in de praktijk.