7 december 2021

xxllnc breidt uit met Inforing

xxllnc breidt verder uit in het sociaal domein met de toevoeging van Inforing. Met de Registratie- en Informatie (RIS)-applicatie ondersteunt Inforing gemeenten en welzijnsorganisaties al jaren succesvol, met name op het gebied van schuldhulpverlening. De recentelijke toegevoegde module naar aanleiding van de toeslagenaffaire maakt goed zichtbaar, dat eenvoudig te gebruiken software zelfs voor de afhandeling van complexe problematiek uitkomst biedt.


Al meer dan 15 jaar werkt Inforing samen met gemeenten en welzijnsorganisaties om de problematiek rondom proactieve schuldhulpverlening en sociaal welzijn in goede banen te leiden. Voor ieder vraagstuk is er een aparte module beschikbaar in de Registratie- en Informatie (RIS)-applicatie. Zo ontwikkelde Inforing in samenwerking met de gemeente Amsterdam ‘RIS Vroeg Eropaf’, een module die zich focust op het vroeg signaleren van problematische schulden. 

 

Ook ter ondersteuning van belangrijke sociale projecten bij gemeenten biedt Inforing oplossing, bijvoorbeeld met ‘RIS Goede start’ voor het vergroten van zelfredzaamheid van jonge kwetsbare gezinnen. De software helpt hierbij niet alleen met het gestandaardiseerd uitrollen van het project, maar geeft door koppelmogelijkheden met BI-tools ook handvatten voor sturing en verantwoording.

Module naar aanleiding van Toeslagenaffaire

Met inmiddels meer dan 290 gemeentelijke klanten is Inforing een belangrijke speler in het sociaal domein en nog steeds groeit het bedrijf door snel in te spelen op de kansen die er liggen. Recentelijk nog werd er een nieuwe module naar aanleiding van de toeslagenaffaire gelanceerd, die in korte tijd leidde tot veel nieuwe aanvragen vanuit gemeenten. De software helpt gemeenten vinger aan de pols te houden over het verloop van de sociale en financiële situatie van betrokkenen. Door vast te leggen wat er vanuit de gemeente aan ondersteuning wordt gegeven, is terugkoppeling geven over de situatie aan de Belastingdienst ook een stuk makkelijker.

 

xxllnc was door de eerdere toevoeging van Pronexus, dat zich focust op de efficiënte uitvoering van vier gemeentelijke onderwijstaken leerplicht, voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer, al actief in het sociaal domein. Met de komst van Inforing wordt deze positie verder versterkt, maar maakt de toevoeging ook slimme, generieke combinaties mogelijk met bijvoorbeeld het product Zaaksysteem of met functionaliteiten zoals Single Sign on.

Over Inforing

De Bredase onderneming bestaande uit 16 medewerkers, is sinds 2005 actief binnen het sociaal domein. Voor overheidsinstellingen is er de als SaaS aangeboden RIS-applicatie, waarbinnen verschillende modulen beschikbaar zijn. Naast focus op schuldhulpverlening, is er ook veel aandacht voor sociaal welzijn met modules als RIS Centra voor Jeugd en Gezin of Ris Zorg en Overlast. Inmiddels zijn er van de 352 gemeenten meer dan 290 gemeenten klant bij Inforing. Daarnaast ontwikkelt Inforing b2b-maatwerkoplossingen op het gebied van applicaties, webshops en automatisering. Buiten software levert Inforing ondersteuning in de vorm van consultancy.

Over xxllnc

xxllnc bestaat uit een groep bedrijven die allemaal hun expertise hebben op het gebied van het leveren van software, integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy voor de (semi-)overheid. Of het nu gaat om het uitvoeren van landelijk beleid of het lokaal verstrekken van voorzieningen voor inwoners: xxllnc ondersteunt overheidsorganisaties met het behalen van hun doelen. Niet alleen door inzet van slimme software, maar ook door mensen die innovatieve technologie omarmen. Inmiddels is het team bijna 450 man sterk en gevestigd in Hengelo, Amsterdam, Veenendaal en Eindhoven. 

 

Gedreven vanuit de missie de Nr. 1 GovTech binnen de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt te zijn, bouwt xxllnc een ecosysteem waarin alle apps naadloos met elkaar samenwerken: de xxllnc Cloud. Niet alleen veilig en volledig schaalbaar, maar ook zijn alle apps eenvoudig met elkaar te integreren. Geen gesloten systeem, maar bij voorkeur open source en op basis van standaarden. Via mijn.xxllnc hebben gebruikers straks met één account direct toegang tot het volledige netwerk van alle apps en ondersteuning.

Zaaksysteem.nl logo bestaat uit: 

Exxellence – SMQ – Zaaksysteem.nl – Koppel.app – Kune Campus – T&T – Tercera –  Pronexus – 4Value – Daerom! – Berkeley Bridge – Tog Nederland

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere softwaregroepen op te bouwen. Als meerderheidsaandeelhouder van xxllnc adviseert en ondersteunt Main bij nieuwe overnames, om zo samen met het xxllnc management vorm te geven aan een langetermijnstrategie op de Nederlandse overheidsmarkt.

 

26 augustus 2021

xxllnc biedt marktleidende totaaloplossing met TOG Nederland

Exxellence breidt verder uit in het belastingdomein met de toevoeging van Tog Nederland. De komst van de totaalaanbieder van software en dienstverlening op het gebied van BAG, WOZ, lokale belastingen en heffingen, energielabels en planschade & ruimtelijke ordening, zorgt voor het ontstaan van een marktleidende totaaloplossing binnen Exxellence. Hiermee is Exxellence een stap dichterbij haar doel: nr.1 in GovTech zijn binnen de Nederlandse (semi-)overheidsmarkt. Om deze mijlpaal te bekrachtigen, lanceert Exxellence ook een nieuwe merknaam: xxllnc.

TOG Nederland sluit zich aan

Net als xxllnc heeft ook Tog Nederland de missie om door middel van innovatieve software en aanvullende dienstverlening (lokale) overheden te willen ondersteunen en ontzorgen. Met hun focus en meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van belastingen en heffingen, BAG, WOZ, taxatie, energielabels en planschade & ruimtelijke ordening, is Tog Nederland met recht een belangrijke speler in de markt te noemen.

De SaaS-applicatie VRiS (Vastgoed registratie- informatie- taxatie- en Belasting Systeem) is in samenwerking met gemeenten ontwikkeld en modulair opgebouwd. Dat betekent dat gemeenten zelf kiezen welke apps ze wel en niet willen gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld de module VRiS Belastingen voor het heffen en innen van belastingen of VRiS Waarderen voor ondersteuning bij taxatie. Naast software is Tog Nederland ook actief in detachering en bieden zij verschillende vormen van dienstverlening aan, zoals ondersteuning bij herwaardering, vastgoedregistratie en het WOZ-bezwarentraject.

De toevoeging van Tog Nederland bij xxllnc zorgt op alle fronten voor een ijzersterke combinatie en maakt dat wij vanaf nu het volledige belastingdomein kunnen bedienen. xxllnc was namelijk al actief binnen het belastingdomein met detacheerder SMQ, waar eind vorig jaar de ervaren spelers 4Value (o.a. waarderingsapplicatie 4WOZ 2.0) en Daerom! aan werden toegevoegd.

Over TOG Nederland

Tog Nederland heeft door overnames en een fusie sinds de oprichting in 1973 verschillende namen gekend. Zo zijn zij als T.O.G. v. NED Gemeenten – i.e. Taxatie Onroerende Goederen Voor Nederlandse Gemeenten- gestart vanuit het uitvoeren van enkel taxaties voor Nederlandse gemeenten. Na invoering van de wet WOZ en groeiende behoefte aan een waarderingssysteem, groeit het bedrijf enorm en gaat het na overname verder onder de naam Tog VNG. De fusie met grote concurrent Damastes in 2003 zorgt ervoor dat de naam uiteindelijk wijzigt naar Tog Nederland om verwarring met de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) te voorkomen.

 

Nu, ruim 40 jaar later, is Tog Nederland uitgegroeid tot aanbieder van een totaalpakket aan software en aanvullende dienstverlening op het gebied van BAG, WOZ, lokale belastingen en heffingen, energielabels en planschade & ruimtelijke ordening voor lokale overheden. Het team bestaat uit meer dan 100 man en werkt vanuit drie vestigingen in Nederland: Veenendaal, Sint-Oedenrode en Meppel.

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, bestaat uit een groep bedrijven die allemaal hun expertise hebben op het gebied van het leveren van software, integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy voor de (semi-)overheid. Of het nu gaat om het uitvoeren van landelijk beleid of het lokaal verstrekken van voorzieningen voor inwoners: xxllnc ondersteunt overheidsorganisaties met het behalen van hun doelen. Niet alleen door inzet van slimme software, maar ook door mensen die innovatieve technologie omarmen. Inmiddels is het team dat werkt op basis van autonome teams (met zo min mogelijk managementlagen), ruim 300 man sterk.

Gedreven vanuit de missie de Nr. 1 GovTech binnen de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt te zijn, bouwt xxllnc een ecosysteem waarin alle apps naadloos met elkaar samenwerken: de xxllnc Cloud. Niet alleen veilig en volledig schaalbaar, maar ook zijn alle apps eenvoudig met elkaar te integreren. Geen gesloten systeem, maar bij voorkeur open source en op basis van standaarden. Via mijn.xxllnc hebben gebruikers straks met één account direct toegang tot het volledige netwerk van alle apps en ondersteuning.

Zaaksysteem.nl logo is ontstaan uit: 

Exxellence – SMQ – Zaaksysteem.nl – Koppel.app – Kune Campus – T&T – Tercera –  Pronexus – 4Value – Daerom! – Berkeley Bridge 

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere softwaregroepen op te bouwen. Als meerderheidsaandeelhouder van xxllnc adviseert en ondersteunt Main bij nieuwe overnames, om zo samen met het xxllnc management vorm te geven aan een langetermijnstrategie op de Nederlandse overheidsmarkt.

3 mei 2021

xxllnc creëert nieuwe strategische combinatie met Berkeley Bridge

Hengelo (03-05-2021) – xxllnc bouwt verder uit in de domeinen met de komst van Berkeley Bridge. De onderneming heeft een low code platform ontwikkeld waarmee inhoudsdeskundigen (bijvoorbeeld binnen de overheid, gezondheidszorg en het juridisch werkveld) zelf interactieve toepassingen kunnen maken voor het delen van kennis. Dit op basis van beslisbomen-technologie. De toevoeging van de organisatie bij Exxellence maakt daarmee verschillende strategische combinaties mogelijk, maar zorgt bovenal voor het ontstaan van een totaaloplossing ter ondersteuning van de implementatie van het DSO.

Waarom de software van Berkeley Bridge?

Met de software van Berkeley Bridge wordt een brug geslagen tussen kennis en techniek. Het stelt inhoudsdeskundigen namelijk in staat eigen kennissystemen te ontwikkelen, en daarmee kan kennis snel en eenvoudig met anderen gedeeld worden. Omdat de software is gebaseerd op grafische beslisbomen, is voor de ontwikkeling van een kennissysteem geen kennis van code nodig. Specifiek voor de overheid heeft Berkeley Bridge de Berkeley Modeler ontworpen, een SaaS-oplossing waarmee gemeenten, provincies en waterschappen juridische regels eenvoudig kunnen omzetten naar toepasbare regels in de vorm van een begrijpelijke vraagboom.

Met de komst van Berkeley Bridge breidt xxllnc niet alleen haar aanbod uit aan apps binnen de xxllnc Cloud. Ook biedt het nieuwe mogelijkheden voor slimme combinaties. Zo ontstaat er door integratie met Zaaksysteem.nl als VTH-applicatie en plansoftware Tercera-GO!, een totaaloplossing in het omgevingsdomein. Een uitgelezen kans nu de nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 in werking treedt, waarbij elke gemeente aangesloten moet zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Met de oplossingen van Berkeley Bridge wordt informatie voor iedereen (weer) toegankelijk en complexe materie (zoals wet- en regelgeving) praktisch toepasbaar. Daarmee levert Berkeley Bridge een grote bijdrage in het vergroten van kennisdeling binnen organisaties. Toch ligt hun kracht niet alleen in de software, maar juist ook op het gebied van in-house juridische kennis om klanten optimaal te kunnen ondersteunen. Ook dit biedt kansen voor xxllnc om nieuwe expertise toe te voegen aan het huidige team van professionals.

Over Berkeley Bridge

Berkeley Bridge, opgericht in 2005 en gevestigd in Alphen aan de Rijn, levert oplossingen voor het ontwerpen, beheren en delen van kennis. Dit in de vorm van webapplicaties of webservices op basis van beslisbomen(technologie), met als doel processen te optimaliseren en klanten beter te kunnen ondersteunen. Inhoudsdeskundigen die hun kennis en ervaring willen delen, vertalen dit eenvoudig en zelfstandig naar een eigen kennissysteem. Kennis van code is daarvoor niet nodig, wat mede bepalend is voor het succes van de applicatie.

Berkeley Bridge heeft met het team van 12 man inmiddels zo’n 175 opdrachtgevers in de (semi-)overheidsmarkt, het juridisch domein, de gezondheidszorg, uitgeverijbranche en bancaire sector. De Berkeley Modeler is op dit moment al volledige geïntegreerd met de plansoftware van Tercera, een van de bedrijven die eerder dit jaar werd toegevoegd aan xxllnc.

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, bestaat uit een groep bedrijven die allemaal hun expertise hebben op het gebied van het leveren van software, integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy voor de (semi-)overheid. Of het nu gaat om het uitvoeren van landelijk beleid of het lokaal verstrekken van voorzieningen voor inwoners: xxllnc ondersteunt overheidsorganisaties met het behalen van hun doelen. Niet alleen door inzet van slimme software, maar ook door mensen die innovatieve technologie omarmen. Inmiddels is het team dat werkt op basis van autonome teams (met zo min mogelijk managementlagen), ruim 300 man sterk.

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere software groepen op te bouwen.

19 februari 2021

Pronexus nieuwe toevoeging aan xxllnc

Hengelo (18-01-2021) – xxllnc zet de volgende stap door dit keer uit te breiden in het onderwijs domein. Pronexus, leverancier van software ter ondersteuning van de uitvoering van gemeentelijke onderwijstaken, sluit zich aan. Met deze vijfde toevoeging timmert xxllnc hard aan de weg om de totale (semi-)overheidsmarkt te kunnen voorzien van een compleet aanbod van apps & ondersteuning.

Waarom de software van Pronexus?

Vanuit de overheid wordt alles op alles gezet om jongeren op het gebied van onderwijs een zo groot mogelijke en eerlijke kans te geven in de maatschappij. De software die Pronexus maakt, heeft daardoor een belangrijke maatschappelijke betekenis. Pronexus ontwikkelt namelijk niet alleen software ter ondersteuning van gemeentelijke onderwijstaken, ook zorgen zij voor samenhang tussen de onderwijstaken en beleidsterreinen.

Zo is Pronexus met de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid data in staat leerlingen- en bevolkingsprognoses op te stellen. Door inzicht in de samenstelling, spreiding en de toekomstige omvang van de bevolking kunnen organisaties deze prognoses vervolgens actief inzetten als beleidsinstrument. Denk aan: ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling, arbeidsmarkt, volkshuisvesting, economie en zorg en welzijn.

Met de komst van Pronexus bij xxllnc breiden we niet alleen strategisch uit door slimme combinaties te maken met onze bestaande producten, maar zien we ook kansen om nieuwe mogelijkheden binnen dit domein verder te verkennen.

Over Pronexus

Pronexus is sinds 2001 actief, gevestigd in Eindhoven en heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties voor gemeentelijke en regionale overheden. De software focust zich op een efficiënte uitvoering van vier onderwijstaken: leerplicht, voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Om het gemeentelijk beleid verder te ondersteunen, rekent Pronexus ook demografische ontwikkelingen door en stellen zij bevolkings- en leerlingenprognoses op. 

De ontwikkeling van de software is gebaseerd op VNG vastgestelde normen, de huidige wet- en regelgeving en criteria uit de gemeentelijke verordening. Ook past Pronexus KING-standaarden toe en zorgen ze voor een optimale informatiebeveiliging. Inmiddels mag Pronexus zo’n 250 grote opdrachtgevers, waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen, tot hun klantengroep rekenen.

De koers van xxllnc

Alle apps en ondersteuning die vloeiend samenwerken in één ecosysteem, dat is onze visie. Om dit voor elkaar te krijgen, werken wij aan het xxllnc Portaal. Een online platform waardoor (semi-)overheidsorganisatie in één klap toegang hebben tot alle xxllnc Apps en Ondersteuning. Van een enkele app om bezwaren in te dienen tot een volledig zaaksysteem. Maar denk ook aan vakinhoudelijke trainingen en workshops of gespecialiseerde professionals.

Om onze visie te realiseren, werken we sinds maart 2020 aan het nieuwe xxllnc. Steeds meer (tech-)organisaties en topspecialisten uit de branche sluiten zich bij ons aan. Door krachten te bundelen, ontstaan er niet alleen synergievoordelen, maar zijn we ook in staat om onze apps en ondersteuning te blijven optimaliseren en innoveren voor de (semi-)overheidsmarkt.  

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, is ontstaan uit xxllnc, SMQ, Zaaksysteem.nl, Koppel.app, Kune Campus, T&T, 4Value, Daerom! en Tercera. Het team van ruim 220 collega’s heeft een expertise op het gebied van het leveren van software (zaaksystemen en taakspecifieke applicaties), integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy en een uitgebreide campus.  

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere software groepen op te bouwen.

18 januari 2021

xxllnc breidt uit in het omgevingsdomein met Tercera

Hengelo (18-01-2021) – Tercera, leverancier van web-based software voor overheidsorganisaties om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet (DSO), sluit zich vanaf vandaag aan bij xxllnc. Met de toevoeging van Tercera is xxllnc op koers om de nr. 1 GovTech te worden binnen de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt.

De koers van xxllnc

Alle apps en ondersteuning die vloeiend samenwerken in één ecosysteem, dat is onze visie. Om dit voor elkaar te krijgen, werken wij aan de xxllnc Cloud. Een online platform waardoor (semi-)overheidsorganisatie in één klap toegang hebben tot alle xxllnc Apps en Ondersteuning. Van een enkele app om bezwaren in te dienen tot een volledig zaaksysteem. Maar denk ook aan vakinhoudelijke trainingen en workshops of gespecialiseerde professionals.

Om onze visie te realiseren, bouwen we sinds maart 2020 aan het nieuwe xxllnc. Steeds meer (tech-)organisaties en topspecialisten uit de branche, sluiten zich bij ons aan. Door krachten te bundelen ontstaan er niet alleen synergievoordelen, maar zijn we ook in staat om onze apps en ondersteuning te blijven optimaliseren en innoveren voor de (semi-)overheidsmarkt.

Tercera sluit zich aan

Samen met investeerder Main Capital zocht xxllnc een ervaren speler in het omgevingsdomein. Door de toevoeging van Tercera-GO! waarmee overheidsorganisaties kunnen voldoen aan de Omgevingswet, wordt het ecosysteem van xxllnc verder versterkt en spreken wij een nog bredere markt aan. 

Daarnaast biedt de toevoeging van Tercera-Go! de kans om huidige oplossingen van xxllnc verder te optimaliseren. Denk hierbij aan een integratie met Zaaksysteem, Ellen Apps, objectenregistratie en de koppelingen basisregistraties.

Over Tercera

Tercera, opgericht in 2001, levert software waarmee waterschappen, gemeenten en provincies kunnen voldoen aan de Omgevingswet. Ook zijn ze gespecialiseerd in de digitalisering van ruimtelijke plannen. Vanuit deze ervaring en expertise vervullen zij tegelijkertijd de rol als adviesorgaan voor de overheid. Tercera is het eerste bedrijf dat een werkende digikoppeling met de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) heeft ontwikkeld. Daarnaast zijn zij medeopsteller van 5 praktijkrichtlijnen (PRPP2006, PRpSV2008, PRPV2008, PRPT2012 en de PRSV2012) en nauw betrokken bij het digitaliseren hiervan. De organisatie bedient ruim 130 overheden, waaronder alle provincies, drie waterschappen en het Ministerie. 

Met de Tercera-Go! software is het mogelijk om onder andere het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie te maken, wijzigen, valideren en te publiceren. De software is een SaaS-oplossing en kent een sterke integratie met Berkeley Modeler voor toepasbare regels. Daarnaast kent de applicatie koppelingen met verschillende VTH-applicaties, zo toont de Viewer van Tercera-GO de verleende afwijkvergunningen waarbij kan worden doorgeklikt naar de zaak in de VTH-applicatie.

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, is ontstaan uit SMQ, Zaaksysteem.nl, Koppel.app, Kune Campus, T&T en 4Value. Het team van ruim 220 collega’s, heeft een expertise op het gebied van het leveren van software (zaaksystemen en taakspecifieke applicaties), integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy.

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere software groepen op te bouwen.

23 december 2020

xxllnc breidt uit in het belastingdomein met 4Value

Hengelo (24-12-2020) – 4Value, specialist op het gebied van software en dienstverlening voor de uitvoering van de Wet WOZ, sluit zich vanaf vandaag aan bij xxllnc. Met de toevoeging van 4Value is xxllnc op koers om de nr. 1 GovTech te worden binnen de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt.

De koers van xxllnc

Alle apps en ondersteuning die vloeiend samenwerken in één ecosysteem, dat is onze visie. Om dit voor elkaar te krijgen, werken wij aan een xxllnc Cloud. Een online platform waardoor (semi-)overheidsorganisatie in één klap toegang hebben tot alle xxllnc Apps en Ondersteuning. Van zaaksysteem tot apps voor moeiteloze koppelingen. Maar denk ook aan vakinhoudelijke trainingen en workshop of gespecialiseerde professionals.

Om onze visie te realiseren, bouwen we sinds maart 2020 aan het nieuwe xxllnc. Steeds meer (tech-)organisaties en topspecialisten uit de branche, sluiten zich bij ons aan. Door krachten te bundelen ontstaan er niet alleen synergievoordelen, maar zijn we ook in staat om onze apps en ondersteuning te blijven optimaliseren en innoveren voor de (semi-)overheidsmarkt.

4Value sluit zich aan

Samen met investeerder Main Capital zocht xxllnc een ervaren speler in het belastingdomein met een sterke combinatie van software en dienstverlening. Door de komst van 4Value wordt het ecosysteem van xxllnc versterkt en spreken wij een bredere markt aan.

Daarnaast biedt het xxllnc de kans om huidige oplossingen te optimaliseren. Denk hierbij aan een integratie tussen de Ellen Apps en de waarderingsapplicatie 4Woz 2.0, of het versterken van de 4Value software door bepaalde processen te ondersteunen met het zaaksysteem.

Over 4Value

4Value levert sinds 1997 software en taxatietechnische dienstverlening ten behoeve van de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten. Vanaf 2003 levert 4Value als eerste in de Nederlandse markt een web-based waarderingsapplicatie. Daarnaast onderscheidt 4Value zich door middel van een gebruiksvriendelijke webapplicatie met bijbehorende koppelingen. Op het gebied van ondersteuning biedt 4Value gemeenten de mogelijkheid om een compleet herwaarderingsproject, of juist onderdelen van het WOZ-proces, uit te besteden.

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, is ontstaan uit SMQ, Zaaksysteem.nl, Koppel.app, Kune Campus en T&T. De (ruim 200) werknemers hebben een expertise op het gebied van het leveren van software (zaaksystemen en taakspecifieke applicaties), integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy.

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Hengelo, Amsterdam en Eindhoven, is ontstaan uit SMQ, Zaaksysteem.nl, Koppel.app, Kune Campus en T&T. De (ruim 200) werknemers hebben een expertise op het gebied van het leveren van software (zaaksystemen en taakspecifieke applicaties), integraties, veilige data-uitwisseling en het bieden van klantondersteuning in de vorm van consultancy.

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Het doel is om succesvolle partnerships op te bouwen met managementteams en andere stakeholders, om op deze manier grotere software groepen op te bouwen.

31 augustus 2020

T&T sluit zich aan bij xxllnc

T&T is vandaag onderdeel geworden van xxllnc. Samen met investeerder Main Capital zocht xxllnc een ervaren speler met een sterke focus op integratiesoftware en dienstverlening. Met de toevoeging van T&T is xxllnc op koers om het nr. 1 techbedrijf binnen de Nederlandse (semi-) overheidsmarkt te worden op het gebied van zaakgerichte software en bijbehorende dienstverlening.

Aanvulling T&T op xxllnc

De samenleving verwacht veel – en steeds meer – van de online dienstverlening van de (semi-) overheid. Om hieraan te voldoen worden applicatielandschappen steeds complexer. Vanuit de markt groeit daarmee de vraag naar veilige, stabiele en eenvoudige integratiesoftware. Dit was de voornaamste reden voor xxllnc om op zoek te gaan naar een ervaren partner om in die vraag te kunnen voorzien. De toevoeging van T&T aan xxllnc zorgt ervoor dat we hier een strategische, technische en functionele invulling aan kunnen geven.

T&T is een gevestigde naam met 40 jaar ervaring op het gebied van koppelen met landelijke registers door integratiesoftware en dienstverlening. Zo levert T&T de SaaS-applicatie COMPET&T. Met deze software krijgen organisaties op een visuele manier eenvoudig toegang tot externe gegevensbronnen om digitale gegevens uit te wisselen. Dit portaal maakt het mogelijk om gemakkelijk koppelingen op te zetten met bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen van de Nederlandse Overheid of het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De COMPET&T software en dienstverlening is daardoor een sterke aanvulling op onze huidige producten en teams. Het past in de visie van xxllnc om oplossingen voor onze klant te versterken en door te ontwikkelen. Zo wordt COMPET&T samen met Koppel.app verantwoordelijk voor integraties met (basis) registers voor het Zaaksysteem.nl platform en de Exxellence Suite.

Over T&T

T&T heeft ruim 40 jaar ervaring als techbedrijf. T&T bestaat uit 16 werknemers en is gevestigd in Eindhoven. Tegenwoordig vertrouwen meer dan 400 organisaties op hun software en dienstverlening die zich richt op het opzetten en beheren van koppelingen. Met de SaaS-applicatie ‘COMPET&T’ maakt T&T het op een inzichtelijke manier mogelijk om eenvoudig en veilig gegevens uit te wisselen met BRPHR, GEO (BAG)BBXWOW en de PRS. In de toekomst gaat T&T ook toegang verlenen tot andere (basis)registraties.  

Over xxllnc

xxllnc, gevestigd in Amsterdam en Hengelo, bestaat uit Zaaksysteem.nl, Exxellence, Koppel.app, Kune Campus en SMQ. De (meer dan 100) werknemers van xxllnc werken aan moderne, open source software producten. Deze producten worden als SaaS-oplossing geleverd aan klanten door heel Nederland. Van gemeenten en waterschappen tot woningbouwcorporaties en zorginstellingen.

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Doel is succesvolle partnerships op te bouwen met management teams en andere stakeholders, om op deze manier grotere softwaregroepen op te bouwen. xxllnc was al onderdeel van de snel groeiende portefeuille van Main Capital.

2 juni 2020

Zaaksysteem.nl gaat strategische samenwerking aan met xxllnc

Zaaksysteem.nl en xxllnc vanaf vandaag hun krachten en gaan verder als één organisatie. Met steun van investeerder Main Capital, is dit de eerste stap op weg naar een nr 1. positie in de (semi-) overheidsmarkt als het gaat om het aanbieden van zaakgerichte software en bijbehorende dienstverlening.

Invulling van de strategische samenwerking met xxllnc

De toenemende vraag naar functionaliteiten, de grote opgaven die er liggen en een relatief kleine markt vragen om een strategische visie voor de toekomst. Oprichters Peter Moen en Michiel Ootjers (Zaaksysteem.nl) zijn daarom de afgelopen periode hun zoektocht gestart naar een strategisch samenwerkingspartner. Het doel van de samenwerking is het aanbieden van een breder en beter aanbod van producten en diensten aan klanten, het beter op de kaart zetten van het zaakgericht werken en meer tegengewicht bieden aan grote partijen op de markt.

De combinatie van Zaaksysteem.nl en xxllnc maakt dit mogelijk. Samen bedienen de bedrijven nu al een groot deel van de Nederlandse gemeenten en (semi-) publieke organisaties. De bedrijven versterken elkaar voornamelijk functioneel. Zo levert Zaaksysteem.nl het open source zaaksysteem, aangevuld met taakspecifieke oplossingen vanuit xxllnc. Om in de toekomst nog meer toegevoegde waarde aan klanten te bieden in de vorm van een bredere oplossing, is het doel om samen te kijken naar verdere strategische combinaties met andere partijen binnen de overheidsmarkt.

Peter Moen en Michiel Ootjers (oprichters van Zaaksysteem.nl): “Het blijkt dat onze visies voor de toekomst en de passie die daarbij komt kijken meer overeenkomsten dan verschillen hebben. Ook hebben we daarbij ontdekt dat we elkaar goed kunnen aanvullen wanneer wij onze softwareproducten, techniek en capaciteit combineren. Zaaksysteem.nl als open source zaaksysteem met een state-of-the-art infrastructuur, en Ellen Software met moderne taakspecifieke applicaties voor daar waar meer dan generiek gewenst is. Wat ons betreft de perfecte combinatie om veel verschillende overheidsorganisaties te helpen in het (nog beter) realiseren van hun doelstellingen.”

Over xxllnc

xxllnc bestaat uit Exxellence en SMQ en is gevestigd in Hengelo. xxllnc telt ruim 100 werknemers en heeft meer dan 120 klanten door heel Nederland, van gemeenten en waterschappen tot woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Naast software oplossingen (zaaksysteem en selfservice CRM) en slimme tools, voert de Exxellence Groep projecten uit op het gebied van WOZ, BAG en BRP door middel van consultancy, detachering en proces outsourcing. Ook ondersteunen zij overheden in de DSO transitie.

Over Main Capital Partners

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een focus op de softwaresector in de Benelux, DACH en Nordics regio’s. Doel is succesvolle partnerships op te bouwen met management teams en andere stakeholders, om op deze manier grotere softwaregroepen op te bouwen. xxllnc was al onderdeel van de snel groeiende portefeuille van Main Capital.