Blog / Over ons

Kennismaken met Anneke Spijker

Begin januari startte Anneke Spijker bij xxllnc als team lead Omgeving. Welke missie heeft ze te volbrengen en waarom voelde dit als het moment om ervoor te gaan?

Kennismaken met Anneke Spijker

Over twee jaar gaat Anneke Spijker met pensioen, maar daar is ze nu nog helemaal niet mee bezig. Ze heeft eerst nog een belangrijke missie te volbrengen, eentje die alles te maken heeft met de Omgevingswet. Afgelopen januari is ze daarom bij xxllnc gestart als team lead Omgeving. Waarom voelde dit als het moment om ervoor te gaan? En wat moet er allemaal nog voor de voorgestelde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024?

Hongerig naar kennis

Waar de banen nu bijna voor het oprapen liggen, was dat in de tijd dat Anneke eind jaren 70 studeerde en een baan zocht wel anders. Naar eigen zeggen was je blij dat je een baan had en rolde je van het een in het ander. Zo startte ze naast haar studie Pedagogiek als datatypiste, waar ze belangrijke vergunningen verwerkte. “Die vergunningen werden gecodeerd in getallen en die stopten wij op ponskaarten. Eigenlijk werk ik dus al vanaf de ponskaarten in de automatisering”. Daar heeft Anneke zich vervolgens volledig in vastgebeten. Na haar studie pedagogiek, rondde ze de HEAO af en volgde ze later nog twee studies. De drive om te blijven leren is er nog altijd. Zo volgt ze inmiddels haar 4e master en doet ze onderzoek naar ‘Waarom omzet aan de kant van bedrijven zou moeten leiden tot publieke waarde bij de overheid’.

Over de overheid gesproken, ook dat is naast automatisering een rode draad in de loopbaan van Anneke. Zo werkte ze voor de provincies Flevoland, Utrecht en Overijssel. Weliswaar in verschillende functies, maar bij alle drie kwam ze tijdens haar werk in aanraking met Tercera (onderdeel van xxllnc Omgeving). Pas echt intensief toen ze gedetacheerd was als Business Manager Omgevingswet bij het Interprovinciaal overleg (IPO). Tercera was namelijk al vanaf de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2008) de enige partij die de plansoftware maakte, en dus was iedere provincie klant.

Een nieuwe missie is geboren

Inmiddels is de opvolger van de Wro al enige tijd in de maak; de Omgevingswet. De Omgevingswet voegt een hele serie wetten rondom ruimtelijke ontwikkeling samen. Het was de bedoeling dat de wet al in 2019 zou ingaan, maar inmiddels is de inwerkingtreding al vijf keer uitgesteld. Dat is ook Anneke niet in de koude kleren gaan zitten: “Ik ben een jaar gestopt met de Omgevingswet, omdat ik echt het gevoel had dat we het nooit van de grond zouden krijgen. De frustratie was daarnaast te hoog opgelopen. Maar tot op de dag van vandaag laat het me nog steeds niet met rust. We moeten zorgen dat dit wordt afgerond”.

Of het dit keer wel realistisch is om de door het Rijk afgekondigde streefdatum van 1 januari 2024 te halen? Aan haar eigen drijfveer in het kader van ‘afmaken’ zal het niet liggen: “Ik ga ervoor zorgen dat de besluitvorming van de Nederlandse overheid goed ondersteund wordt door goede software.”. En met haar team Omgeving. 

Klaar voor de Omgevingswet?

Als de Omgevingswet 1 januari 2024 ingaat, betekent dit dat in tegenstelling tot gemeenten en waterschappen, alle provincies meteen moeten voldoen aan die nieuwe wet. Daarvoor is het essentieel dat al hun visies en verordeningen in het systeem staan. Het kunnen aanbrengen van wijzigingen op die verordeningen is daarin met name belangrijk. Daar ligt nu nog de grootste uitdaging, omdat dataoverdracht nog niet goed gaat tussen KOOP, het DSO en de leveranciers. Voor de coders heeft dit prioriteit op de ontwikkelagenda, maar ook op die van Anneke. Zo gaat ze de komende tijd alle 12 provincies langs om te inventariseren wat (nog) niet goed gaat en in hoeverre het team daar een positieve bijdrage in kan leveren.

Een optimaal werkklimaat

Met de uitdagingen die er liggen, is Anneke’s kennis, ervaring en creativiteit meer dan welkom. Dat gaat verder dan het managen van alles wat speelt rondom de invoering van de Omgevingswet. Zo worden interne processen aangescherpt en is er de wens om over te stappen naar de xxllnc Cloud.

Daarnaast wordt er met smart uitgekeken naar de komst van nieuwe collega’s, wat gaat zorgen voor een betere balans in het team en bijdraagt aan een optimaal werkklimaat. Ook voor dat laatste gaat Anneke zich de komende tijd persoonlijk inzetten. Net zo goed als dat er tussen het harde werken door nog genoeg ruimte overblijft om veel lol met elkaar te hebben.

Gebruik vandaag nog jouw eerste applicatie..