Slimme applicaties voor de overheid

Boek een demo

Belastingen

Waarderen 4Woz

Snel, eenvoudig en in eigen beheer alle werkzaamheden rondom de WOZ uitvoeren met xxllnc Waarderen. Volledig in lijn met de Waarderingsinstructie van de Waarderingskamer. Resultaten bekijk en beoordeel je op ieder moment van de dag vanuit één overzicht op het dashboard. xxllnc Waarderen was eerder bekend als 4Woz 2.0 van 4Value.
Optionele Modules
 • AI/ML-prognosewaarden
 • IAAO-module
 • BAG-WOZ module
 • Waarderapport-beroep module

AI/ML-prognosewaarden
woz-communicatie.nl

Heffen+Innen VRiS Belastingen

Gemeentelijke belastingtaken eenvoudig en snel afhandelen. xxllnc Heffen+Innen was eerder bekend als VRiS Belastingen van Tog Nederland.
Optionele Modules
 • E-loket
 • BAG

E-loket
BAG

Omgeving

Omgevingsdocumenten Tercera-GO

Omgevingsdocumenten maken, controleren, publiceren en archiveren op basis van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Na wijziging van het document wordt het wijzigingsbesluit automatisch gegenereerd. Ook is het mogelijk dit te controleren op bijbehorende toepasbare regels, om het vervolgens aan te bieden aan de de Landelijke voorziening Bekendmaken en Besluiten (LVBB). xxllnc Omgevingsdocumenten was voorheen bekend als Tercera-Go!
Optionele Modules
 • BOPA
 • Archiveren

BOPA
Archiveren

Toepasbare Regels Berkeley Modeler

Zet Juridische Regels eenvoudig om naar Toepasbare Regels in de vorm van een vraagboom. De vraagbomen worden grafisch opgebouwd, zodat kennis van programmeren niet nodig is. Daarbij zijn vragen makkelijk toe te voegen en wijzigingen simpel door te voeren. xxllnc Toepasbare regels was voorheen bekend als Berkeley Modeler van Berkeley Bridge.
Optionele Modules
 • Versimpelde Bruidsschat

Versimpelde Bruidsschat

Zaakgericht

Zaken Zaaksysteem.nl

Snel, veilig en digitaal alle processen van aanvraag tot en met archivering afhandelen met het zaaksysteem. Processen die je zelf bedenkt, bouwt en beheert zonder enige technische kennis of tussenkomst van ons. Zo werk je optimaal samen met klanten en inwoners. xxllnc Zaken was eerder bekend als Zaaksysteem.nl.
Optionele Modules
 • Documentwatcher
 • Office365

Documentwatcher
Office365
Common Ground

Formulieren

Eenvoudig moderne en gebruiksvriendelijke webformulieren inrichten. Kies voor een nieuw formulier met eigen styling, kopieer een bestaand formulier of creëer een sjabloon als basis voor toekomstige formulieren. xxllnc Formulieren is volledig ontwikkeld op basis van de principes van Common Ground.

Productiviteit

Persoonsgegevens COMPET&T

Snel en gemakkelijk toegang tot gegevensbronnen om veilig digitale (privacygevoelige) gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld met de BRP (Basisregistratie Personen) of het HR (Handelsregister). In het portaal kies je als gebruiker zelf welke plugin je wil gebruiken en heb je standaard toegang tot alle generieke functionaliteiten. xxllnc Persoonsgegevens was eerder bekend als COMPET&T van T&T.
Optionele Modules
 • Mutatieberichten

Mutatieberichten

Koppelen Koppel.app

Snel koppelingen leggen en beheren tussen twee applicaties. Kies daarbij voor een standaard koppelprofiel of een specifieke koppeling toegespitst op jouw organisatie, bijvoorbeeld door aanvullende processen te starten om taken te automatiseren. Via het portaal hou je daarnaast overzicht van alle koppelingen. xxllnc Koppelen was eerder bekend als Koppel.app.

Expertsystemen Berkeley Publisher

Automatiseer kennis op basis van interactieve beslisbomen. Denk hierbij aan het maken van beslistools voor het aanvragen van vergunningen, het ontwikkelen van telefonische triages, het opstellen van rekenmodellen of het genereren van maatwerk documenten. Informatie en specialistische kennis wordt zo voor iedereen weer toegankelijk en toepasbaar. Omdat de beslisboom grafisch wordt opgebouwd, is kennis van programmeren niet nodig. xxllnc Expertsystemen was voorheen bekend als de Berkeley Publisher van Berkeley Bridge.
Optionele Modules
 • Online publiceren

Online publiceren

Sociaal

Leerlingenvervoer Pronexus LLV

Aanvragen voor leerlingenvervoer eenvoudig indienen, beoordelen en vaststellen, zodat jongeren op school onderwijs kunnen volgen. Alle criteria uit de modelverordening leerlingenvervoer zijn opgenomen. Door koppelingen met landelijke gegevensbronnen is informatie van leerlingen en scholen direct beschikbaar en up-to-date. xxllnc Leerlingenvervoer was eerder bekend als LLV van Pronexus.

Leerlingbegeleiding Pronexus LBA

Registreer, volg en begeleid jongeren om schooluitval te voorkomen, en stimuleer het behalen van een startkwalificatie. Werkprocessen zijn volledig geïntegreerd en worden geautomatiseerd gestart vanuit portalen, imports en handmatige invoer. Ook wordt het proces direct toegewezen aan de juiste medewerker. Door koppelingen met landelijke gegevensbronnen is informatie direct beschikbaar en up-to-date. xxllnc Leerlingbegeleiding was eerder bekend als LBA van Pronexus.

Onderwijsloket G4NET

Krijg inzicht in de huisvestingssituatie van scholen en in de status en kosten van het integraal huisvestingsplan. Digitaliseer daarnaast alle processen rondom onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid. xxllnc Onderwijsloket was eerder bekend als Onderwijsloket/G4NET van Pronexus.
Optionele Modules
 • Prognoses
 • Huisvesting

Prognoses
Huisvesting

Vroegsignalering RIS Vroeg Eropaf / Matching

Voorkom problematische schulden binnen huishoudens door het opsporen van beginnende betalingsproblemen. Monitor de financiële signalen die dataleveranciers zoals zorgverzekeraars en energiebedrijven doorgeven. En bepaal als gemeente zelf op welke manier er actie wordt ondernomen. xxllnc Vroegsignalering was eerder bekend als RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf van Inforing.

Matching

MensCentraal

Mensen en systemen samenbrengen; dat is waar het om draait. Of je nu te maken hebt met Wmo en Jeugd, inburgering, werk, participatie, inkomen, schuldhulpverlening of onderwijs. Met MensCentraal heb je een vernieuwende regie-oplossing voor elke sociale uitdaging.

Gemeenteportaal
Sociale Monitor

Sociale PDC PDC

Zorgverlening overlaten aan externe (zorg)partijen, maar wel de kwaliteit bewaken en bepalen wie welke zorg nodig heeft? Maak daarvoor gebruik van de Sociale PDC. Met de de Sociale PDC applicatie regisseer je het proces van Wmo en de Jeugdwet. Van aanmelding tot zorglevering.

Sociale monitor

De Sociale Monitor geeft managementinformatie van het gemeentelijke sociaal domein weer. Belangrijk voor managers, wethouders én de gemeenteraad. De Sociale Monitor is de eigen managementinformatie-tool van xxllnc Sociaal. De applicatie laat alle informatie die relevant is voor het gemeentelijk sociaal domein zien met een duidelijke grafische presentatie.